Zajímavosti

02.05.2010 19:00

Křemíkový ječmen, slepá srna, jásající šibalové…

text,foto: (jjk) Křemíkový ječmen, slepá srna, jásající šibalové…

Budoucnost nás čeká velkolepá… místo obilí nám na všech pastvinách a polnostech budou růst fotovoltaické elektrárny, aby několik málo šibalů nahrabalo něco zlaťáků, a zbytek zaplní Brassica napus subsp. Napus, tedy žluté lány … z křemíkových panelů si budeme péct chléb a pečivo a vůkol budou bloudit zfetované slepé srny…zemský ráj to na pohled…Sice to na první pohled nesouvisí s letištěm a někdejším vojenským prostorem Milovice – Mladá, ale opak je pravdou…Dvacet let se spekulovalo co s tímto rozlehlým areálem udělat. Hovořilo se převážně o velkém cargo letišti s přilehlou průmyslovou zónou (obdobným směrem se vydali například v Českých Budějovicích, či Hradci Králové), ale dlouho se nic konkrétního nedělo až na to, že se místním ani moc nelíbilo, že by po odchodu Sovětské armády zde opět bylo podobně rušno. A tak se hledalo a hledalo nějaké rozumné využití až do územní studie datované listopadem loňského roku, která kromě revitalizace zdevastovaného území počítala i s malým sportovním letištěm. Za zmínku stojí, že ještě na podzim loňského roku o variantě se zachováním letiště uvažoval i Středočeský kraj a v té souvislosti byla vyhlášena veřejná soutěž na výběr strategického partnera pro regeneraci tohoto území, jejíž výsledek měl brát ohled na zájmy okolních obcí. I představitelé kraje tehdy deklarovali, že by v areálu bývalého vojenského prostoru mohlo vzniknout malé sportovní letiště, sluneční elektrárna, sportovní areál, rekreační oblast a projekty z vědecké či vzdělávací oblasti a vyloučením velkých průmyslových továren, skladovacích hal nebo logistických center, aby oblast nebyla zatížena nadměrnou nákladní dopravou. Tato myšlenka měla svou logiku i vzhledem k tomu, že se do průběžně rekonstruovaných bytových domů po sovětské armádě stěhuje stále více nových obyvatel, kteří by zde mohli najít nejen práci, ale i možnost využití ve volném čase. A o co větší překvapení nastalo na začátku tohoto roku, když se ukázalo, že Středočeský kraj (tedy nalezený investor) hodlá z celého areálu (ale především z letiště) nechat udělat gigantickou solární elektrárnu a všechny, kteří se v posledních dvaceti letech, alespoň trochu v mezích svých omezených sil, starali, aby okolí letiště nevypadalo ještě hůř, bez okolků vyhnat….je nutné podotknout, že se to netýká jen Air klubu Lysá nad Labem a jiných létavců, ale i motorkářů, cyklistů, tunningářů a dalších. Kromě toho fotovoltaická elektrárna neřeší ani nezaměstnanost tohoto regionu, protože několik pracovních sil bude potřebovat jen eventuální stavba elektrárny. Neřeší nikterak významně ani volnočasové využití prostoru, protože celý areál bude oplocen a hermeticky uzavřen a ani Milovicím do kasy nepřiteče ani desetník, protože na tom všem vydělá jen několik šibalů….takže jde vyloženě o projekt, který beze zbytku bere ohledy na místní obyvatele a ti z tohoto posledního výmyslu vrchnosti mají neskrývanou radost….
 
 
Není divu, že se ozvali i ti, kterých se to nejvíc týká a to členové Air klubu Lysá nad Labem a před několika dny otevřeli dveře letiště návštěvníkům a na malém sletu zde předvedli co vlastně na letišti dělají. Akci tak trochu použila ve volební kampani i jistá politická strana, ale na stránkách MLČR se volební kampaň nekoná a tak nemá smysl jí jmenovat… … ostatně bez ohledu na to se někteří oslovení obyvatelé Milovic, kteří se přišli na letiště podívat shodovali v názoru, že oni stejně nikoho tam „nahoře“ nezajímají a stejně si „kraj“ a stát udělá co chce a jich se na nic ptát nebude… (nešlo o reprezentativní výzkum, ale jen o odpovědi několika náhodně oslovených návštěvníků letiště…)
 
 
Svůj názor na nově vzniklou situaci vyjádřil i šéf Air klubu Lysá nad Labem Jiří Zítka na stránkách klubového časopisu Letecké amatérské asociace ČR Pilot:
 
 
Úbytek letišť v naší republice nabírá na rychlosti. Po uzavření letiště na Točné se začínají stahovat mraky nad letištěm v Letňanech, Ustí nad Labem a začíná se mluvit o letišti Hradčany.
18. 3. 2010 nám oznámil starosta Milovic pan Milan Kraus na veřejné schůzi, že výběrové řízení Středočeského kraje na revitalizaci bývalého vojenského území Boží Dar vyhrála společnost Mladá RP s.r.o. a seznámil nás s jejich prezentací.
Jsme šokováni. Celé letiště zaberou fotovoltaické články sluneční elektrárny. Hangáry, „úly“ a všechny objekty v bývalých kasárnách budou demolovány a na jejich místě postaví „noví nájemci“ účelové stavby pro svůj provoz a výzkum (prezentaci najdete na www.mestomilovice.cz).
 
Spolu s Janem Brskovským a Jirkou Koubíkem jsme navštívili poslance ing. Hojdu (předseda Podvýboru pro letectví a kosmonautiku Parlamentu ČR). Ten kontaktoval ministra dopravy, který nám přislíbil maximální pomoc. Čím déle jednáme s příslušnými úřady, tím hlouběji propadáme skepsi. Letiště v Milovicích je sice v územním plánu zaneseno, ale v současnosti nemá statut letiště, je to pouze plocha SLZ.
Spolu s AK Točná, Letňany a Aeroklubem Čech a Moravy předkládáme občanům okolních obcí naši novou společnou prezentaci sportovního letiště s revitalizací všech zchátralých budov na Božím Daru. Postupně svoláváme besedu s občany Strak, Čakovic, Lipníka a Milovic. Seznamujeme je s naší prezentací. Lidé jsou plni obav, aby zde nevzniklo velké Cargo letiště. Ing. Čajánek, který zastupuje společnost Mladá RP s. r. o., využívá našich besed k obhajobě solární elektrárny. Bojím se, aby náš demokratický přístup k soupeři nepoškodil naši věc. Je s podivem, že taková gigantická stavba (50 MWp) nepředpokládá změnu územního plánu, ani studii vlivu na životní prostředí (ElA). Chtějí dostat povolení k výstavbě veřejnoprávní smlouvou, ale i ta by podle příslušného stavebního úřadu vyžadovala změnu územního plánu.
Kontaktovali jsme Českou televizi, TV Nova, a TV Prima, ale bezvýsledně. Bud‘ již na tom pracovaly (ČT), nebo o věc neprojevily zájem (Nova, Prima).
Stojím na ploše letiště v Milovicích, obhlížím úly a hangáry a nemohu pochopit, proč bychom se s ním měli rozloučit. Energie máme nadbytek a vyvážíme ji. Solární elektrárna zatíží každého z nás ekologickou daní - zdražení elektrické energie minimálně o 1500,- Kč příští rok a v dalších letech ještě více. Kdybychom tyto příspěvky věnovali spíše na snížení státního deficitu...
Vy všichni piloti a nadšenci, pokračovatelé odkazu Masarykovy letecké ligy, držte nám palce a hlídejte si svoje letiště, neboť za chvíli již nebudeme mít odkud startovat a kam přistávat.
Jiří Zítka, Předseda Air klubu Lysá nad Labem (http://airzitka.wz.cz/)
 
(…k tomu jen podotek, Jiří Zítka je obrovským entusiastou, propagátorem malého letectví a dobrodruhem, který na motorovém rogalu létal přes Beringovu úžinu, na Kamčatce, létal kolem Everestu, na Severním pólu, nad Středozemním mořem, a očima ptáků pozoroval islandské vulkány… a jeho druhy a přáteli jsou majestátní inteligentní dravci křižující nejvyšší vrcholky naší planety..) 
 
 
A protože vůbec není jisté, jestli bude v budoucnu možné milovické letiště navštívit (doufejme, že ano) tak pro jistotu ještě několik vět o historii.
Už v roce 1904 zde výcvikový prostor založila kdy rakouská armáda a na třech a půl tisících hektarech vytvořila cvičiště a střelnici a později i vylidnila a zbourala původní obec Mladá. Během 1. světové války na tomto místě byl zajatecký tábor převážně pro italské a ruské vojáky. A po válce se tu zabydlela Československá armáda, která v prostoru vybudovala své zázemí včetně nového vojenského letiště Boží Dar.
Po okupaci v roce 1939 se do Milovic nastěhovala německá armáda, která zde například trénovala na válku v Africe se speciálně upravenými vozidly jako byl ponorný tank Tauchpanzer III atp. A na konci války se tady vyráběly i tankové stíhače Hetzer. Kromě pozemních vojsk letiště využívala logicky i Luftwaffe a dokonce se tu také natáčely filmy německé válečné propagandy líčící boje na východní frontě.
Československá armáda se sem vrátila v roce 1945 a vydržela zde do okupace v roce 1968, kdy jí nahradila Střední skupina vojsk, která v Československu měla své centrum a pro potřeby sovětské armády byl dokonce denně vypravován z Milovic do Moskvy speciální vlak.
Po druhé světové válce na letišti Boží Dar, ale nepůsobila jen armáda, ale i aeroklub. Jak vznikaly hned po válce letecké spolky, tak nejbližší a nejlépe upravené letiště bylo právě v Milovicích a tak se jezdilo sem. S tímto letištěm je spojeno létání Sdružených polabských aeroklubů (Benátky nad Jizerou, Brandýs nad Labem, Čelákovice, Český Brod, Lysá nad Labem, Nymburk a Poděbrady) a právě v Božím Daru se začínalo s létáním pomocí startovacího gumového lana. Po roce 1947 mělo toto sdružení dokonce k dispozici nejen celé letiště, ale i veškeré zázemí. S vojenským letectvem se tu čile spolupracovalo a armáda půjčovala aeroklubákům nejen padáky, ale k aerovlekům i letouny K-65 Čáp. V roce 1949 se však začalo na letišti mohutně budovat a modernizovat a tak už se sem aeroklub nevešel a tak jeho provoz byl na milovickém letišti ukončen k 18.dubnu zmíněného roku.
A tak tedy v roce 1991 odtud odešel poslední sovětský voják a po dvaceti letech pobytu sovětské armády zde zbylo mnoho nechtěných památek v podobě velké ekologické zátěže. Celá devadesátá léta probíhalo průběžně čištění prostoru od nevybuchlé munice, ropných látek a dalších škodlivin, ale došlo i na rekonstrukce některých obytných budov a tak vzrostl počet obyvatel Milovic z původních dvanácti set na nynějších osm tisíc sedm set. Také je možné zde v některých prostorech potkat i firmy, které si opravily a využívají některé prostory a budovy. Na letišti působí ultralightisté a rogalisté a další létavci, probíhají zde různé hudební a motoristické akce, akce klubů vojenské historie a areálem vedou i mnohé cyklostesky a hojně se tu prohánějí i bruslaři.
Během dvaceti let se objevily různé plány na využití tohoto prostoru od velkého přestupního mezinárodního letiště, přes cargo letiště, zkušební polygon pro Škodu Auto, plán na výstavbu obřího golfového hřiště….ale všechny plány vždy narazily na odpor obyvatel Milovic a ochránců přírody. A tak v roce 2009 vypsal Středočeský kraj veřejnou soutěž a tím, že by v areálu neměla být velká průmyslová výroba, která by zatěžovala okolní přírodu a obyvatelstvo s tím, že by zde bylo zachováno i sportovní letiště….ale jak víme všechno je jinak a objevil se projekt fotovoltaické elektrárny a vědeckotechnického parku a to rozhodně nevzbudilo nadšení mezi místními, protože podle názoru některých milovických představitelů se zdá, že jde jen o to získat mnohamiliardové dotace z evropských zdrojů. Navíc by muselo dojít ke změně platného územního plánu…ale víme jak to v České republice chodí…a tak se nelze očekávat, že by měl někdo odpovědný zájem revitalizovat bývalý vojenský prostor do podoby víceúčelového areálu, kde se bude bydlet, sportovat, užívat si volného času, létat a v malých provozech nezatěžujících ekologicky ani hlukově okolí zaměstnávat obyvatele z okolí….spíš naopak…
text,foto: (jjk)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama