Zajímavosti

19.05.2012 01:01

K pětadvacetinám…

text,foto: (jjk) K pětadvacetinám…

…se de facto koná letošní Helicoptershow 2012 v Hradci Králové. Od svého oficiálního služebního začátku Letecké záchranné služby na našem území totiž na „Apríla“, tedy 1. dubna 2012 uplynulo právě čtvrtstoletí. Počátky leteckého záchranářství, ale spadají dop doby krátce po druhé světové válce kdy ve švýcarských Alpách došlo koncem roku 1946 k havárii amerického letounu DC-3. Tehdy bylo k záchraně cestujících poprvé použito letadlo Fieseler-Storch, které přistálo na ledovci nedaleko poškozené dakoty. Dvacátý čtvrtý listopad výše zmíněného roku by se tedy dal nazvat datem narození tohoto typu záchranných akcí nejen ve Švýcarsku, ale i v celé Evropě. V této alpské zemi začaly být v šedesátých letech letouny nahrazovány vrtulníky. Polovina tohoto desetiletí by se dala zároveň označit i za nesmělé první krůčky v této oblasti i na našem území. Přesněji řečeno v tehdejším Československu. Ve Vysokých Tatrách byl tehdy poprvé použit vrtulník k záchraně jugoslávské horolezkyně, která se zde v září 1965 těžce zranila. Čas od času se od té doby k obdobným akcím vrtulníky využívaly i na dále, ale používané stroje nebyly k podobným zásahům příliš vhodné, a proto docházelo i k vážným nehodám. K zásadnímu obratu došlo po druhém kongresu leteckých záchranných služeb AIRMED 1985 v Curychu, kterého se zúčastnila i delegace z Československa, která tady své zkušenosti konzultovala se specialisty z vyspělých zemí a seznámila se i s nejmodernější technikou uzpůsobenou k této činnosti. Tehdejší federální ministerstvo dopravy, odbor civilního letectví, vzápětí iniciovalo projednávání otázek LZS a rovněž z popudu tohoto odboru byl sestaven tým specialistů z oblasti letectví, zdravotnictví a horských služeb. Obrovský entuziasmus, iniciativa a odvaha lidí, kteří v mnoha případech budovali leteckou záchrannou službu v Československu bez ohledu na finanční ohodnocení, v dobrém slova smyslu zapříčinily, že už dva roky poté, dne 1. dubna 1987, vzlétl z letiště Ruzyně první vrtulník Mi-2 Letecké záchranné služby Praha ke zkušebnímu provozu. Ale kdo si bude tedy chtít na živo pětadvacáté narozeniny letecké záchranky připomenout, může 19. května 2012 na leteckém dnu v Hradci Králové Helicoptershow 2012

 
Na některých těchto akcích jsme se už podívat byli a to například v roce 2002 viz. Tradiční sešlost na letišti Věkoše …, nebo 2005 viz. Letečtí záchranáři v Hradci Králové  a nebo v roce 2011 viz. Návraty na Pouchov….
Dne 1. dubna 1987 tedy vzlétl z letiště Ruzyně první vrtulník Mi-2 Letecké záchranné služby Praha ke zkušebnímu provozu. Ještě v prosinci téhož roku se ke svému českému kolegovi připojilo slovenské středisko v Popradu a v roce následujícím LZS v Banské Bystrici a Brně. Původně se předpokládalo vybudování dvaceti středisek v celé bývalé federaci, avšak vzhledem k nutnosti pokrýt do statečně celé území byl původní plán změněn a rozšířen o dalších šest středisek. V roce 1992 tedy bylo celé Československo celoplošně pokryto leteckou záchrannou službou, Čímž se tento stát zařadil mezi ty země v Evropě, které tuto službu v takovém rozsahu zajišťují.
V Československu se, ale  historie letecké záchranné služby začala psát v roce 1956, kdy došlo k přepravě zraněného člověka z Terezína do pražské střešovické nemocnice vrtulníkem Mi-4. K dalšímu využití vrtulníku Mi-4 ke zdravotnickým účelům došlo v roce 1960, kdy byli přepraveni dva zranění horníci z ostravské nemocnice na letiště v Mošnově. Záchranářské práce vrtulníků však nebyly tehdy pravidlem a tak k dalšímu zásahu došlo v roce 1965, kdy byla ve Vysokých Tatrách zachraňována jihoslovanská horolezkyně, což, ale stále byl výjimečný případ. V té době se pro zdravotnické účely používal i letoun L-200 Morava, který však jen převážel pacienty a neasistoval u zákroků na místě. Po té došlo k další odmlce a až v roce 1973 se začal testovat vrtulník Mi-2 v horském terénu od roku 1974 už v barvách Letecké služby Federálního ministerstva vnitra vypomáhal horské službě poměrně pravidelně v podobě přepravy záchranářů a materiálu. K první přímé pomoci zraněnému horolezci došlo v roce 1975. Kromě menšího stroje Mi-2 se začal používat i silný stroj Mi-8. V roce 1985 vznikl v Československu při Ministerstvu dopravy tým specialistů a tak letecká záchranka tak dostala svou první koncepci. Světlo světa v roce 1987 spatří návrh vybudovat dvanáct středisek letecké záchranné služby na celém území Československa, přičemž by každé mělo k dispozici jeden stroj. Jako ten správný vrtulník pro tuto službu byl vybrán Mi-2 a prvním zkušebním místem se stala Praha s akčním rádiem Středočeského kraje. Dostal název Kryštof 1 a vystřídaly se v tomto středisku stroje Letecké služby Federálního Ministerstva vnitra a Slov-airu. Na Slovensku v té době zkoušel vrtulník Mi-8 Bánskou Bystrici a okolí (Kryštof 2). Po té následoval Kryštof 3 v Popradu. V následujícím roce 1988 vrtulníky začaly operovat z Brna (Kryštof 4) a o další rok později přibyl Kryštof 5 v Ostravě. V roce 1990 vzniká základna Kryštof 6 v Hradci Králové (sekundární lety obsluhuje paralelně vojáci z prostějovské posádky). Na letišti v Plané u Mariánských Lázní v tom roce už funguje Kryštof 7, ale ten se v roce 1991 stěhuje na letiště Plzeň-Líně pod křídla armády. A expanze utěšeně pokračuje. Vzniká středisko Kryštof 8 v Košicích, Kryštof 9 v Olomouci, Kryštof 10 v Nových Zámcích, Kryštof 11 v Bratislavě a v Jihlavě Kryštof 12. Kryštof 13 operuje z letiště České Budějovice-Planá (nyní sídlí v Hosíně), Kryštof 14 sídlí v Žilině, Kryštof 15 v Ústí nad Labem a Kryštof 16 v Trenčíně. Sedmnáctý Kryštof je provozován armádou na letišti v Havlíčkově Brodě, ale toto středisko s odchodem vojenského letectva v roce 1994 zaniká. A nakonec v Liberci funguje Kryštof 18. Jednotlivá střediska obhospodařují v současné době vrtulníky Policie České republiky, Armády České republiky, a firem DSA a Alfa-Helicopter, a všichni na nejmodernějších vrtulnících, které jsou pro tuto službu k dispozici a to včetně zdravotnického vybavení.
A ještě malé připomenutí. Sice jsme se 25. července 2010 o symbolu leteckých záchranářů svatém Kryštofovi zmiňovali viz. Ve znaku se svatým Kryštofem, aneb…, ale jak se říká opakování je matkou moudrosti. Jméno Kryštof se všude ve světě v souvislosti s leteckou záchrannou službou používá. Může se zdát podivné, proč zrovna toto jméno. Svatý Kryštof (původně s měkkým »i«) neboli Christofor, to jest Kristonoš, byl horlivým křesťanem z Lycie a zemřel mučednickou smrtí. To však není až zas tak podstatné. Kryštof byl muž obrovského vzrůstu a vynikal velkou silou a obratností. A jak bylo v dobách Kryštofova života zvykem, byl vojákem obrátivším se ke křesťanství. Chtěl Kristu sloužit, ale protože neuměl nic jineho než bojovat, poradil mu moudry poustevník, aby se ubytoval na břehu dravé řeky, která pohřbila mnoho pocestných, kteří chtěla řeku přebrodit. Kryštof se tedy k řece nastěhoval a díky své síle přenášel přes řeku zdravé i nemocné. Potud historie. Řecka legenda ze šestého stoleti však praví, že jednoho dne svalovec přenesl i samotného Ježíše Krista. Ten však, aby oddanost Kryštofovu vyzkoušel, byl proměněn v malé děcko a vážil podle vlastních slov jako celý svět. Odtud tedy jméno Kristonoš — Kryštof. Ať už je to s legendou tak nebo onak, faktem je, že toto jméno se v leteckých záchranných službách všude ve světě vžilo a ozve-li se na rádiové frekvenci Christoph, Christophous nebo Kryštof, všichni okamžitě vědí, že se jedná o záchranný let s maximální prioritou, i když dnes už asi málo kdo tuší, odkud původ tohoto jména pochází.
Takže milá letecká záchranko a všichni, kteří jí poctivě a obětavě slouží, všechno nejlepší k pětadvacátým narozeninám J
text, foto: (jjk)

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama