Zajímavosti

22.12.2016 21:49

Jak vodník Kebule vařil mlhu…a zavařil to všem

text, foto: (jjk) Jak vodník Kebule vařil mlhu…a zavařil to všem
Všechno co se v tomto roce děje kolem současnosti a hlavně budoucnosti Letecké záchranné služby připomíná vodníka Kebuleho, který systematicky stále někomu škodil, vařil mlhu a ve šem jen dělal zmatek a chaos. Tak úplně přesně stejně se chovají státní orgány ke svému klenotu, kterým Letecká záchranná služba po třiceti letech vývoje bezpochyby je. V pohádce to může být i vtipné. Ve skutečném životě je sledování destrukce fungujícího systému, dlouho budovaného, žalostným pohledem. Je o to otřesnější pohled, když doposud fungující systém likvidují a rozkládají státní úředníci (včetně ministrů), kteří se o jeho budování, rozvoj a dosavadní chod nijak nezasloužili…
 
Už nějaký čas je zcela zřejmé, že takzvaní odborníci ministerstev financí a zdravotnictví nerozumí a nechápou co je letecká záchranná služba a jejich rozhodnutí o budoucím provozu LZS jsou tak šílená, že se tomu zdravě uvazující jedinec zdráhá uvěřit. Ve čtvrtek 22.prosince 2016 musel mít i nezainteresovaný pozorovatel pocit, že na Ministerstvu zdravotnictví zešíleli už úplně všichni. Během jednoho jediného dne se objevilo několik, i vzájemně si odporujících informací, že si každý musel myslet cosi o pomatení smyslů…
 
Ve čtvrtek 22.prosince 2016 odpoledne Ministerstvo zdravotnictví České republiky, respektive jeho hodnotící komise, rozhodlo o tom, že slovenská firma Air-Transport Europe (ATE) se podruhé stala vítězem tendru na provozovatele letecké záchranné služby v Ústeckém kraji. Podle Ministerstva zdravotnictví by smlouva mohla být podepsána v polovině února. Ale této poslední informaci předcházel těžko uvěřitelný informační chaos, kdy si některé informace navzájem protiřečily a ministr popíral informaci, kterou jeho ministerstvo několik hodin před tím poskytlo dosavadnímu provozovateli. Prostě pokračoval chaos, který provází celý osud letecké záchranky na našem území.
Celé to začalo na začátku roku, kdy ministr financí nesmyslně, na základě nereálných podkladů se rozhodl zničit Leteckou záchrannou službu a kdy se funkce demoliční čety ujalo Ministerstvo zdravotnictví. Poslední velkolepé představení amatérismu a naprosté neschopnosti se odehrálo ve čtvrtek 22.prosince 2016.
Nejprve přišla jednomu provozovateli z ministerstva zpráva o možné variantě dočasného prodloužení kontraktu na prodloužení kontraktu na provoz LZS v Ústí nad Labem. Vzápětí podepsalo ministerstvo memorandum o spolupráci policie a armády při pokrytí LZS v Ústí nad Labem (kde nebude nikdo trvale provozovatelem) a ministr popřel, že by existovalo cokoli, co by mohlo prodloužit o dva měsíce stávající kontrakt se stávajícím provozovatelem. Ovšem o nějakou tu chvíli později ministerstvo pro změnu zveřejnilo informaci, že variantu s prodloužením kontraktu se stávajícím provozovatelem ještě prostuduje, aby na závěr se ovšem bleskurychle sešla hodnotící komise a vyhlásila podruhé vítězem pro Ústecký kraj slovenskou firmu ATE (ačkoli antimonopolní úřad už jednou úplně stejně nastavenou soutěž zrušil...) není se tedy co divit, že se mnozí diví včetně ústeckého hejtmana, kterého se provoz LZS v tomto kraji bezprostředně týká... 
Ale dnes to sice vypadá, že od ledna do převzetí střediska firmou ATE budou létat na Ústecku policisté a vojáci z Prahy, Plzně, případně Bechyně, ale možná i dosavadní provozovatel, firma DSA z Hradce Králové (ze základny v Ústí nad Labem).
ATE zvítězila už v prvním kole tendru, ale předběžným opatřením zakázal antimonopolní úřad podepsat smlouvu kvůli stížnosti firmy DSA. Dosavadní provozovatel, firma DSA na začátku prosince nabídla, že z těchto důvodů může na začátku nového roku dočasně pokračovat v zajišťování služby za nižší náklady. Také vedení DSA obdrželo odsouhlasený návrh dodatku z právního oddělení ministerstva zdravotnictví s tím, který dostal s tím, že je připraven k podpisu. Ostatně také kvůli podpisu tohoto schváleného dodatku zástupce firmy DSA ve čtvrtek 22.prosince 2016 zamířil na Ministerstvo zdravotnictví. Ovšem na tiskové konferenci ministr zdravotnictví jakýkoli podpis jakéhokoli smlouvy popřel a místo toho představil a podepsal memorandum o spolupráci s ministerstvy vnitra a obrany, podle kterého by měl v Ústeckém kraji od ledna službu zajišťovat stát policejními a armádními vrtulníky z Prahy, Plzně, případně Bechyně. Ale prý za jistých okolností lze ještě dodatek s DSA podepsat, ale musí se prověřit, zda to neohrozí nynější tendr na provozovatele základny a prý bylo nejlepší se posichrovat zmíněným memorandem a jestli se nějaký dodatek podepíše, tak možná za týden. Jednání Ministerstva zdravotnictví je tedy opravdu obdivuhodné, Guth-Jarkovský by zaplakal.
A nakonec jako bonus toho všeobecného chaosu se odpoledne objevila informace, že komise znovu posoudila nabídky ATE a DSA, které do tendru přišly. Obě byly podle komise v souladu se zadávací dokumentací, ale kvůli lepší ceně, která byla jediným hodnotícím kritériem, pak podle ministerstva komise doporučila stanovit vítězem ATE.
Z povzdálí to sledoval i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, jehož kraje se to bezprostředně dotýká a neskrýval rozladění a úžas nad děním kolem budoucího provozu letecké záchranné služby. Jak zklamaně uvedl, s firmou DSA panovala v kraji spokojenost, její lidé už znali prostředí. A pokud nebude, byť dočasně, na ústecké základně vrtulník, budou obyvatelé regionu odkázání na to, zda k tím někdo vůbec doletí, uvedl hejtman. Nicméně obavu ze zajištění letecké záchranné služby vyjádřilo i několik desítek starostů ze severu Čech.
Ministerstvo zdravotnictví vypsalo výběrové řízení s předpokládanou hodnotou 1,2 miliardy korun bez DPH na šest základen, jediným kritériem byla cena. U pěti už je smlouva podepsaná. Na provozu letecké záchranné služby se má od ledna podílet i rakouská firma Helikopter Air Transport, která v tendru získala základny v Jihlavě a Ostravě. DSA, která má nyní společně s Alfa-Helicopter osm základen, má létat z Hradce Králové a Liberce, slovenská ATE z Olomouce. Čtyři stanoviště bude v letech 2017 až 2020 provozovat stát.
 
Jak šel čas…
 
6. února 2016 - Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) oznámil, že ministerstvo vypíše tendr na provozování vrtulníků pro leteckou záchrannou službu na osmi stanovištích, kde ji zajišťují soukromí provozovatelé. Smlouvy z roku 2008 na zakázku za 3,128 miliardy korun vyprší ke konci letošního roku. Leteckou službu nyní zabezpečují na osmi základnách firmy Alfa-Helicopter a DSA a.s. Na území Prahy a Středočeského kraje zajišťuje službu policie, v krajích Plzeňském a Karlovarském armáda.
17. února 2016 - Vláda odložila rozhodnutí o tendru s tím, že na podnět ministra financí Andreje Babiše (ANO) bude zvažovat vedle vypsání výběrového řízení i provozování vrtulníků státem. Babiš už dříve kritizoval výši zakázky.
24. února 2016 - Vláda opět odložila přípravu tendru. Ministr Babiš kritizoval pozdní předložení návrhu ministrem Němečkem i výši zakázky. Němeček před jednáním řekl, že by bylo optimální, aby provoz zajistil stát. "Připravili jsme alternativní rozhodnutí, že leteckou službu zabezpečí armáda, která je na tom asi nejlépe z hlediska technického vybavení a silových resortů," řekl.
26. února 2016 - Šéf asociace krajů Michal Hašek (ČSSD) řekl, že si hejtmani dokážou představit, že by leteckou záchrannou službu do budoucna zajišťovala armáda a policie, ale ne od začátku příštího roku. Vláda by podle nich v tom případě měla definovat přechodné období, během něhož vyřeší otázky spojené s praktickým provozem.
9. března 2016 - Vláda schválila tendr na zajištění letecké záchranné služby v šesti regionech. Ve čtyřech zbývajících regionech bude službu zajišťovat armáda a policie, řekl Němeček. Hodnotu zakázky ministerstvo předběžně určilo na 1,2 miliardy korun.
30. března 2016 - Valná hromada společnosti Alfa-Helicopter poslala firmu do likvidace. Společnost, která v posledních osmi letech provozovala záchranku v Brně, Českých Budějovicích, Jihlavě a Olomouci, se tak nepřihlásí do chystaného tendru.
31. března 2016 - Společnost DSA oznámila, že se plánuje přihlásit do tendru a uvažuje o tom, že by ke svým čtyřem základnám usilovala také o Jihlavu a Olomouc. Místopředseda představenstva DSA Daniel Tuček řekl, že přesunout některá stanoviště letecké záchranky od soukromých provozovatelů pod stát je podle něj nepochopitelné rozhodnutí. "Armáda i policie jsou dražší, nemají kapacity, dělají to v rozporu s legislativou," dodal.
2. května 2016 - Vláda schválila návrh ministerstva zdravotnictví, že maximální nepřekročitelná nabídková cena pro tendr bude činit téměř 1,639 miliardy korun s DPH. Tendr bude vyhlášen na tři roky plus jeden rok opce. Maximální cenu stanovil znalecký posudek Českého vysokého učení technického (ČVUT).
27. července 2016 - Vláda schválila devítičlennou hodnotící komisi, která vybere provozovatele šesti základen letecké záchranné služby na léta 2017 až 2020.
5. září 2016 - Ministerská komise rozhodla, že dvě základny bude provozovat DSA (Hradec Králové, Liberec), dvě slovenská Air Transport Europe (Olomouc, Ústí nad Labem) a dvě rakouská Helikopter Air Transport (Jihlava, Ostrava).
5. října 2016 - Firma DSA se odvolala proti výsledkům tendru na nové provozovatele. Ministerstvo zdravotnictví obdrželo její námitky a bude je muset do deseti dnů posoudit. Ministerstvo zdravotnictví námitky zamítlo, DSA se 27. října obrátila na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
10. listopadu 2016 - O situaci kolem letecké záchranné služby jednala Sněmovna, poslanci požádali vládu o podrobnou informaci o jejím zajištění od příštího roku.
18. listopadu 2016 - ÚOHS vydal předběžné opatření, podle kterého nesmí ministerstvo zdravotnictví zatím podepsat smlouvu na provoz letecké záchranné služby v Ústí nad Labem. Předběžné opatření naopak ÚOHS zamítl v případě jihlavského stanoviště. Důvodem, proč ÚOHS zakázal ministerstvu uzavřít smlouvu na provoz letecké záchranky v Ústeckém kraji, byla nízká cena vítězné nabídky. Zakázku u ÚOHS napadla DSA, která nyní v oblasti působí.
21. listopadu 2016 - Podle ministerstva zdravotnictví cena vítězné nabídky byla adekvátní a je možné za ni službu provozovat.
30. listopadu 2016 - Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček oznámil, že leteckou záchrannou službu v Ústeckém kraji bude přinejmenším v lednu zajišťovat policejní vrtulník z Prahy.
5. prosince 2016 - Ministerstvo zdravotnictví vedené novým ministrem Miloslavem Ludvíkem zrušilo rozhodnutí o vítězi tendru v Ústí nad Labem. Nabídky posoudí nová komise, jejíž složení odsouhlasila vláda.
- Antimonopolní úřad začal zkoumat zakázku na provoz letecké záchranné služby v Olomouci. Zahájil nové správní řízení.
22. prosince 2016 – Podpis memoranda MZd, MO, MV o poskytnutí letecké techniky pro podporu Ústeckého kraje, v případě, že základna zůstane bez provozovatele.
- Výberová komise opět uznala vítězem tendru na LZS Ústí nad Labem slovenskou firmu ATE  
 
 
…pro informaci dvě dnešní tiskové zprávy Ministerstva zdravotnictví…
 
Tři ministerstva podepsala memorandum o zajištění letecké záchranné služby na Ústecku

Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík, náměstek ministra vnitra Jiří Nováček a náměstek ministra obrany Tomáš Kuchta dnes (22. 12. 2016) podepsali memorandum o zajištění letecké záchranné služby v Ústeckém kraji. Jedná se o dočasné opatření pro účely zajištění LZS na Ústecku do doby zajištění této služby provozovatelem vrtulníků vybraným v rámci probíhajícího řízení o veřejné zakázce. „Tímto memorandem chceme ukončit veškeré spekulace o tom, zda budou pacienti Ústeckého kraje mít od Nového roku plně zajištěnu leteckou záchrannou službu. Ano, budou, lidé se nemusejí obávat,“ ubezpečil veřejnost ministr Miloslav Ludvík.
 „Kromě jižních a západních Čech jsme připraveni podílet se také na dočasném zajištění letecké záchranné služby pro obyvatele Ústeckého kraje. Máme připravenu jak potřebnou techniku, tak vyškolený personál,“ říká ministr obrany Martin Stropnický.
Ministerstva zdravotnictví, vnitra a obrany tímto memorandem deklarují schopnost společnými silami zajistit od 1. ledna 2017 plnohodnotný provoz letecké záchranné služby na území spadajícím pod zdravotnické operační středisko Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, a to do doby dokončení řízení o veřejné zakázce. Ministerstva vnitra a obrany dále deklarují vzájemnou součinnost a spolupráci při zabezpečování letecké záchranné služby na všech územích, na kterých je zajišťována letecká záchranná služba Ministerstvem vnitra a Ministerstvem obrany, a to při zachování stávajícího rozsahu poskytovaných služeb.
 
Podle memoranda se na pokrytí služeb letecké záchranky na území spadajícím pod zdravotnické operační středisko Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje společnými silami podělí Letecká služba Policie České republiky z Letiště Václava Havla Praha, LZS letiště Plzeň – Líně a ZZS z vojenské základny Bechyně v Jihočeském kraji. Vzlety letecké záchranné služby budou vykonávány ve spolupráci těchto zdravotnických operačních středisek se střediskem Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, kdy příslušné operační středisko vždy určí vzlet vrtulníku s nejvhodnější polohou vůči místu zásahu.
Kontinuita i kvalita poskytovaných služeb ve všech krajích ČR bude v roce 2017 zachována beze změn. Zajištěno bude fungování 10 leteckých stanovišť – 4 stanoviště budou pod kontrolou státu, tedy ministerstev vnitra a obrany, 6 stanovišť bude zajištěno soukromými subjekty. U pěti stanovišť jsou v tuto chvíli již podepsány smlouvy o poskytování LZS.
Protože Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) předběžným opatřením zakázal uzavření smlouvy pro provozování vrtulníků letecké záchranné služby na základně v Ústí nad Labem pro pochybnosti o mimořádně nízké nabídkové ceně, rozhodl se ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík toto rozhodnutí o výběru zrušit. Vládou jmenovaná nová hodnotící komise nyní znovu posuzuje tuto část veřejné zakázky.
 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nevhodnější nabídky pro zajištění letecké záchranné služby v Ústeckém kraji

Ministerstvo zdravotnictví jako zadavatel veřejné zakázky rozhodlo na podkladu práce a v souladu se závěry hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky pro část 3 veřejné zakázky, tedy zajištění vrtulníků pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje.
Předseda hodnotící komise v závěru dnešního (čtvrtek 22. 12. 2016) odpoledne informoval ministra zdravotnictví, že komise posoudila a zhodnotila nabídky společností AIR TRANSPORT EUROPE spol. s r. o. a DSA, a. s. Následně komise došla k závěru, že obě nabídky jsou v souladu se zákonem a zadávací dokumentací. Proto stanovila jejich pořadí podle jediného hodnotícího kritéria, kterým je výše nabídkové ceny, a to se závěrem, že nabídka společností AIR TRANSPORT EUROPE spol. s r. o. skončila na prvním místě, neboť obsahuje nižší nabídkovou cenu než nabídka společnosti DSA a. s.
 
K podpisu smlouvy by vzhledem k nutnosti dodržení veškerých zákonných lhůt mohlo dojít zhruba v polovině února 2017.
Letecká záchranná služba pro Ústecký kraj je každopádně bez ohledu na datum podpisu smlouvy zajištěna od 1. 1. 2017 zcela v plném rozsahu. Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík, náměstek ministra vnitra Jiří Nováček a náměstek ministra obrany Tomáš Kuchta dnes (22. 12. 2016) podepsali memorandum, které toto garantuje. Jedná se o dočasné opatření pro účely zajištění LZS na Ústecku do doby zajištění této služby provozovatelem vrtulníků vybraným v rámci probíhajícího řízení o veřejné zakázce.

text, foto: (jjk) 

 [Věnováno mé přítelkyni, která de facto jako inspirace stála za vznikem Magazínu Letiště ČR a díky níž i celý tento projekt existuje, a která se ze své vážné nemoci pomalu vrací zpět a světa běh a nejen ten letecký znovu objevuje, (jjk)] )]  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama