Zajímavosti

10.01.2016 20:00

Jak se svlékalo a oblékalo u Homole

text, foto: (jjk) Jak se svlékalo a oblékalo u Homole
S počátkem roku 2006, tedy před deseti lety, se začala odvíjet nová etapa historie českobudějovického letiště v Plané u Litvínovic (viz. Deset let druhé mízy na Plané). Vlastně se začalo svlékat z modré vojenské uniformy a oblékat do nového červeno-šedivého civilního kostýmku. A už vlastně o rok později jsem začal s pravidelnými (více či méně) návštěvami tohoto letiště. V onom roce 2006 sice už bylo do jisté míry zcivilněno, ale k civilní části, která byla tehdy hodně omezená, vedla cestička kolem vojenského areálu k bráně, která byla logicky zamčená. A v létě 2006 se mi prostě nepodařilo na letiště dostat, ale už o rok později jsem měl štěstí a od té doby civilní éru českobudějovického letiště pravidelně sleduji.
Vlastně ještě dřív než oficiálně začalo vznikat z vojenského civilní letiště, už se podařilo založit na Plané ultralehký aeroklub v roce 2003 a o dva roky později v roce 2005 se v zářijový termín někdejšího dne letectva začaly pořádat na tomto letišti slety. A ten samý rok 2005 Jihočeský kraj a Statutární město České Budějovice založily akciovou společnost Jihočeské letiště České Budějovice, která získala ještě týž rok licenci k vnitrostátnímu leteckému provozu. A armáda je tedy definitivně na odchodu z tohoto letiště, i když se zde ještě nějaký ten čas zdrží. Jak už je zmíněno na jiném místě, v lednu 2006 vypukly uklízecí práce a úpravy pronajatých prostor letiště, aby se podařilo co nejdříve zahájit provoz. Do nového podniku také nastupují první zaměstnanci a ředitelem letiště se stává plk.
Ing. Ladislav Ondřich, který jako vojenský pilot, řídící létání atp. strávil na tomto letišti už předchozích pětadvacet let. V dubnu roku 2006 je tedy zahájen oficiálně civilní letecký provoz na omezeném prostoru vzletové a přistávací dráhy už v létě téhož roku dochází k dohodě s Ministerstvem obrany o možnosti využití celé VPD pro přistání a vzlety (také se jetšě ten rok podepisuje mezi hejtmanem Jihočeského kraje, primátorem města České Budějovice a ředitelem společnosti „Memorandum o spolupráci při rozvoji letiště“).
V roce 2007 česká vláda rozhodla o bezúplatném převodu areálu bývalého vojenského letiště do vlastnictví Jihočeského kraje a ten je stvrzen „Darovací smlouvou“ podepsanou 11. září 2007. Zároveň s tím je podepsána Smlouva o nájmu, správě a provozování Letiště České Budějovice mezi Jihočeským krajem a Jihočeským letištěm České Budějovice a.s.. Letiště získává licenci pro neveřejné mezinárodní letiště kategorie 4C a zahajuje mezinárodní provoz. V té souvislosti je na letišti zřízen hraniční přechod a jednotka Letištního hasičského záchranného sboru. V září 2007 se také podíváme na historicky třetí slet na tomto letišti viz. Na den letectva tradičně v Budějicích. Ke konci roku 2007 letiště také dostává stavební povolení na I. etapu modernizace letiště.
V roce 2008 Úřad pro civilní letectví České republiky udělil společnosti Jihočeské letiště České Budějovice licenci pro neveřejné mezinárodní letiště s vnější hranicí, Řízení letového provozu s.p. podepisuje memorandum řešící spolupráci při řízení letového provozu v době setkání ministrů zahraničních věcí států Evropské unie v Jihočeském kraji počátkem roku 2009, což byla velká zatěžkávací zkouška a společnost Jihočeské letiště České Budějovice také na začátku toho roku získala koncesi k provádění směnárenské činnosti a licenci pro poskytování handlingových služeb.
V roce 2008 jsem se podíval na českobudějovické letiště (a nad něj) rovnou dvakrát viz. Singin' in the Rain nad BudějovickemPlaná jako Zolná … pod mrakem. A ještě do konce toho roku se letiště dohodlo s meteorology o poskytování letištních služeb a vznikla i biologická ochrana letiště, taková ptačí ochranka. Podstatná změna se udála při přístupu na letiště, protože už se nemuselo od podzimu toho roku jezdit „polní cestou“ kolem vojenského areálu, ale hlavní bránou, kterou od 1.října 2008 šlo na základě smlouvy s Armádou České republiky lze opět využívat.
V roce 2009 probíhá modernizace letiště a připravuje se druhá etapa. V březnu prochází letiště zatěžkávací zkouškou v podobě setkání ministrů zahraničních věcí Evropské unie Gymnich 2009 na Hluboké, kdy jsou zde odbavována letadla zahraničních delegací včetně českého vládního speciálu Airbus A319. V roce 2009 také definitivně letiště opouštějí poslední vojáci viz. Z Plané odešli poslední vojáci. A prvním viditelným počinem je zrekonstruovaná budova ředitelství letiště a počátek rekonstrukce věže řízení letového provozu, která v zimě změní „skleněnou čepici“ a v roce 2010 se s počátkem letní letové sezony vyloupne v nové kráse.
A také v roce 2010 je ukončena první etapa modernizace a rekonstrukce Letiště České Budějovice, jejímž viditelným výsledkem je nejen nově opravená budova řídící věže, ale i zrekonstruovaná administrativní budova a nové vodovodní a plynové sítě a optické telefonní kabely. Rok 2010 také i díky těmto událostem stal rokem, kdy zpráv se v magazínu objevilo nejvíce viz. Pozdrav ze zasněžených Českých Budějovic …Hemžení na věži na PlanéVěž se klube a sezona v plném prouduInspirace Stendhalem, Červený a černý v BudějovicíchKomáři se ženili, mravenci se rojili…Letecká katastrofa, nebo Válka světů?.
V roce 2011 sice Úřad pro civilní letectví vydal stavební povolení pro stavbu „ Modernizace letiště České Budějovice – 2. etapa“, ale ač bylo vše schváleno a připraveno a i původně Evropská komise přislíbila dotaci v rámci regionálního operačního programu, nakonec (na konec roku) se rozhodla dotaci nepřidělit. Byl to takový rok trochu ve znamení házení „klacků pod nohy“, ale ani tak se modernizace letiště nezastavila a provoz samozřejmě také ne a viz. Po pětiletce v roce šestém….. A ještě jsme se podívali na českobudějovickou letištní ptačí policii viz. Vítejte u nás v mrakoptakohradu!....
V roce 2012 byla Úřadem pro civilní letectví vyhlášena Technická ochranná pásma Letiště České Budějovice, byla zpracována redukovaná varianta modernizace letiště, náklady na rekonstrukci bez finanční podpory z evropských fondů byly sníženy na polovinu a také se připomněly 75. narozeniny  českobudějovického letiště, ale o plánech jsme si řekli hned na začátku roku viz. Do nového roku s novou frekvencí….
V roce 2013 Ministerstvo životního prostředí vydalo závěr zjišťovacího řízení o vlivu projektu modernizace Letiště České Budějovice na životní prostředí s konstatováním, že projekt nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona a byla oplocena neveřejná část areálu Letiště České Budějovice. V roce 2013 jsme o dění na tomto letišti referovali několikrát a i připomněli i desáté narozeniny tamního aeroklubu viz. Dvojnásobné narozeniny a Planá jako další lázeňské letiště?Mateschitzova bujná miminka u červené věžeJeště trocha léta na Plané … a desáté výročí aeroklubu.
Rok 2014 jsme začali tradičně s Martinou Vodičkovou viz. Stíhačky od Mateschitze, saniťáci a třeba Sverdlovsk?, ale jinak se mi na Planou nepodařilo dostat, ale to rozhodně neznamená, že se tam nic nedělo. Letiště se dohodlo s Celním úřadem pro Jihočeský kraj, do firemních šedočervených barev se postupně oblékla budova letištního Hasičského záchranného sboru. A probíhaly další modernizační úpravy, třeba ne až tak viditelné, ale o to důležitější. Tak jak se změnilo financování bez evropských dotací to možná tak navenek nevypadalo. Co se začalo pomalu, ale jistě klubat, byla výstavba nové základny letecké záchranky, která už na hosínském letišti nebyla úplně ve vyhovujících prostorách.
O tom ostatně byl i předjarní rozhovor v roce 2015 viz. Kryštof třináctý stěhovavý, barevní hasiči a srnky za plotem. V roce 2015 se tedy podařilo dostavět novou základnu Letecké záchranné služby a ta také začala plně fungovat viz. Otevřeno a zavřeno, ale i se začala oživovat bývalá vojenská vlečka, aby letiště mělo vlakové spojení s městem, a také začala druhá etapa modernizace Letiště České Budějovice. Během ní ovšem nejprve byl omezen a posléze uzavřen provoz na vzletové a přistávací dráze, protože se jedná o její úpravu, rekonstrukci a také se jedná o nové výstavby v jejím okolí včetně nových obslužných komunikací a inženýrských sítích.
Desátým rokem tedy v roce 2016 existuje společnost Jihočeské letiště České Budějovice, provozující civilní mezinárodní letiště v Plané u Českých Budějovic. Během těch uplynulých deseti let se letiště svléklo (a ještě samozřejmě nějaký čas svlékat bude) z modré vojenské uniformy, ačkoli poslední vojáci v uniformě odešli z letiště už v roce 2009 (někteří ovšem na letišti v různých podobách a funkcích slouží dál, jen už dnes bez uniformy v civilu). A během těch deseti let se českobudějovické letiště čím dál viditelněji převléká do firemních civilních červenošedých barev a postupně modernizuje a revitalizuje.
V těchto dnech je sice ještě zavřené, protože se dokončuje oprava vzletové a přistávací dráhy, jejího bezprostředního okolí, výstavba nových obslužných komunikací a inženýrských sítí s tím spjatých, ale co nevidět by měla být dráha už v provozu a tak návštěvníci budou moci obdivovat opět něco nového….
A na začátku byla řeč o první „civilní“ návštěvě na letišti v roce 2007, takže fotografie jsou použity z tohoto inkriminovaného roku a z 3. Sletu, který se konal 15.září 2007.
text, foto: (jjk)
[Věnováno mé přítelkyni, která de facto jako inspirace stála za vznikem Magazínu Letiště ČR a díky níž i celý tento projekt existuje, a která se ze své vážné nemoci pomalu vrací zpět a světa běh a nejen ten letecký stále znovu objevuje, (jjk)]
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama