Zajímavosti

05.12.2009 18:00

Bývaly byly ruzyňské aerosalony

Text, foto (jjk), text L+K 22/95; 19/97 Bývaly byly ruzyňské aerosalony

Vzápětí po rozdělení československé federace se v plánech výstavní a veletržní agentury Joly z Lysé nad Labem (nyní Výstaviště Lysá n.L.) zrodila myšlenka pořádání velké letecké akce na území Prahy a tak v roce 1993 na kbelském letišti proběhl první ročník akce „Aerosalon ‘93“. Následoval „Aerosalon ‘95 a ‘97“ už na letišti ruzyňském. Tím, ale také tento ambiciosní plán skončil a na „trhu“ se etablovaly jiné akce jako CIAF, Memorial Air Show, IDF, Dny NATO, Acrobatshow, Aviatická pouť a řada dalších leteckých dnů, či veřejných sletů na menších letištích, které si postupně budují svou tradici. To, že ruzyňské aerosalony nepokračovaly lze přisoudit i mohutné výstavbě, modernizaci celého areálu letiště as tím souvisejícího zvyšování leteckého provozu a tak byla koordinace s podobnou akcí mimořádně náročná a možná i svým způsobem by pro bezpečnost letecké dopravy hrozila různá nebezpečí. Bohužel autorovi těchto řádků se fotografie z kbelského prvního ročníku pražského aerosalonu z roku 1993 nedochovaly a tak laskavý čtenář musí vzít za vděk poněkud rozmazanými fotografiemi z následujících dvou ročníků a s nimi i několik obrázků z tehdejšího provozu na pražském letišti. Jde i o záběry z bývalých vyhlídkových teras, které stály v místě nynějšího Terminálu 1 resp. spojovací budovy mezi zmíněnou odbavovací budovou a druhým terminálem. Mezi ruzyňskými aerosalony byl rovněž vybudován Terminál – Jih (nyní označován trojkou) vybudovaný tak, aby architektonicky „nerušil“ původní odbavovací halu z roku 1937, kterou projektoval architekt Adolf Benš. Nová budova na tzv. „starém letišti“ byla postavena v místě původního dřevěného objektu výpravny z roku 1949, kde byly umístěny provozovny cateringu v jejichž kuchyni v době svých studií brigádně na začátku osmdesátých let pracoval i autor tohoto článku (obzvlášť zábavné bylo porcování desítek, či stovek kuřat a válení snad tisícovek malých kulatých knedlíčků (nebo noků?) stále a neustále dokola). Budova Terminálu tehdy označovaného „Jih 2“ byla oficiálně uvedena do provozu 3. září 1997, tedy v předvečer zahájení Aerosalonu ’97. Fotografie jsou sice tedy taková směsice všeho možného a alespoň matně ilustruje nejen atmosféru zmíněných aerosalonů, ale i provoz letiště v polovině devadesátých let dvacátého století a jedním snímkem i výstavbu jižního terminálu videnou z okna Saabu 340 společnosti Air Ostrava v zátiší s čekající „stíhačkou“ Tu-154M Českých aerolinií.

V souvislosti s 2. mezinárodní výstavou civilní a vojenské letecké techniky Aerosalon ‘95 Praha časopis Letectví+kosmonautika uspořádala mezi tuzemskými vystavovateli anketu, která trochu přibližuje dění okolo této akce a její složitost. V celkovém kontextu jí lze hodnotit i pořekadlem: „není člověk ten, který by se zavděčil lidem všem“. Vystavovatelům byly položeny tři otázky:
 
 
1. Jak hodnotíte letošní ročník pražského aerosalonu i z hlediska významu v celoevropském kontextu?
2. Poskytl „Aerosalon ‘95“ dostatečnou možnost představení vaší firmy a výrobků případně služeb?
3. Co byste doporučili organizátorům pro příští ročník aerosalonu?
 
 
AERO HOLDING, a. s., Praha - ing. Zdeněk Burian
1. Úroveň pražského aerosalonu je třeba hodnotit z hlediska významu České republiky jako potenciálního odběratele a partnera pro zahraniční firmy v oblasti letectví. Z tohoto po hledu bude zahraniční účast pravděpodobně vždy relativně malá a nesrovnatelná s renomovanými zahraničními výstavami s ohledem na „omezené možnosti naší republiky. Pro české letecké firmy tato výstava představuje prakticky jedinou možnost prezentace svých výrobků a služeb tu zemské odborné a laické veřejnosti. Jejich účast je třeba hodnotit ne z komerčního hlediska (nelze předpokládat získávání velkého množství nových obchodních partnerů), ale s ohledem na význam výstavy pro proces budování „image“ našich výrobců a dalších firem podnikajících v letectví.
2. Ano.
3. Statickou stojánku umístit v blízkosti výstavních hal. Letošní uspořádání nebylo pro návštěvníky příliš přehledné a mezi krytými halami a expozicí na volné ploše byl příliš velký nevyužitý prostor. Organizace posledního dne Aerosalonu, tj. v neděli, byla příliš chaotická a demontáž jednotlivých expozic se podobala evakuaci. Mezi ukončením letových ukázek a zahájením demontáže stánků by měly být alespoň 2-3 hodiny, aby všichni návštěvníci mohli v klidu opustit areál výstavy. Způsob letošního ukončení výstavy na ruzyňském letišti se nelíbil ani vystavovatelům ani návštěvníkům.
 
 
AERO TRADE, a.s., Praha - ing. Jiří Holub
1. Pražský aerosalon úspěšně představil náš letecký průmysl a jeho jednotlivé výrobce. Žádný důležitý a významný český letecký producent nechyběl. Organizace a program byly na světové úrovni.
2. S poskytovanými službami jsme byli spokojeni.
3. Uvítali bychom více zahraničních vystavovatelů.
 
 
AEROTRADE, s.r.o., Praha - Jiří Kadet
1. Spíše pozitivně.
2. Možnost představit výrobek naší firmy byla dostatečná. Očekávali jsme větší propagaci aerosalonu v médiích.
3. Lepši koordinace mezi vystavovateli a společností JOLY. Nebylo nám například přesně určeno místo pro náš stánek, byly problémy s vjezdem automobilů apod.
 
 
AERO Vodochody, a.s., - mgr. Jiří Hausmann
1. Výstava ještě nemá celoevropský charakter. Zvýšený počet zúčastněných firem však indikuje vzrůstající význam výstavy.
2. Ano.
3. Spojení s českým vojenským letectvem na organizaci aerosalonu a netříštit prostředky průmyslu na více akcí v České republice v jednom roce.
 
 
AIR OSTRAVA, s.r.o., Ostrava - Stanislav Vojtíšek
1. Jako první kroky k vybudování tradice pražského aerosalonu, který bude v příštích létech místem setkání leteckých odborníků i laické veřejnosti, jsme jeho letošní ročník přijali pozitivně.
2. Ano, plně dostačující.
3. Lepší organizační zajištění ve vztahu ke zúčastněným vystavovatelům.
 
 
ARTOS, s.r.o., Praha - ing. Oldřich Bárta
1. Pražský aerosalon je důležitý zejména pro navázání kontaktů mezi východem a západem. V budoucnu bude mít své místo v mezinárodním kalendáři. Je nutné zvážit četnost výstav v Evropě.
2. Naše společnost měla dobré možnosti k představení svých zahraničních partnerů - ukrajinského opravárenského závodu Antonov v Kyjevě, OGMA Industrie Aeronautica de Portugal, S. A. z Portugalska a americkou společnost Derco lndustries, Inc., i k prezentaci své činnosti.
3. Větší pochopení pro své zákazníky a vstřícnější jednání při řešení problémů.
 
 
AVIA HAMILTON STANDARD, s.r.o., Stará Boleslav - Miroslav Petrů
1. Pražský aerosalon je pod statně menší než výstavy ve Farnborough či v Paříži, i když možná prošly stejnými začátky. Byli jsme však mile překvapeni účastí mimoevropských vystavovatelů jako Lockheed, Pratt and Whitney Government Engines, Allied Signal a dalších.
2. Samozřejmě. Naše firma navázala nové perspektivní obchodní kontakty například s výrobci Nového Zélandu, Indie, USA a Kanady.
3. Zajištěni rozsáhlejší propagace ve sdělovacích prostřed cích, a to nejen v České republice, a pak cenově dostupnější občerstvovací kapacity.
 
 
BEMOAIR Praha, a.s. - ing. Lubomír Purmenský
1. Pro prezentaci činnosti naší letecké společnosti v její široké škále velmi dobře a příznive.
2. Ano, byli jsme spokojeni.
3. Poskytnout levnější prostory malým vystavovatelům.
 
BENEŠ - MRÁZ, s.r.o., Choceň - Peter Bartoševský
1. Malá účast vystavovatelů degradovala aerosalon na akci regionálního významu.
2. Ano.
3. Kompaktnější uspořádání stánků a statických ukázek.
 
 
BESTAR, s.r.o., Kosmonosy - ing. Josef Novák
1. O poznání se zvýšil zájem ze strany zahraničních firem. Z hlediska kvality však k pozitivnímu posunu nedošlo. A to je nejen divácké kritérium.
2. Za daných podmínek ano. Problematické by bylo letové předvedení v rozměrech ruzyňského letiště. To jsme však akceptovali předem a zaměřili se na statickou prezentaci našich výrobků, především typu Coyote II.
3. Vážně uvažovat o záměně místa pořádání dalšího ročníku.
 
 
ČKD Elektrotechnika, a.s., Praha - L. Farkašová
1. Podprůměrně.
2. Přiměřeně k bodu 1.
3. 1. Jiný termín (aby se nepřekrýval s výstavou ve Frankfurtu n. M.)
3. 2. Větší propagaci, zejména v zahraničí.
3. 3. Lepší počasí.
3. 4. Lepší organizaci, zejména před zahájením, lepší vybavení stánku.
 
 
ELEKTROSIGNÁL, a.s., Praha - Josef Šplíchal
1. Pořádání aerosalonu v České republice je nutné jedno značně uvítat. Konat ho opakovaně a postupně zvyšovat jeho význam, především zvětšením atraktivnosti leteckých dnů včetně zajištění podstatně větší účasti laické veřejnosti.
2. Ano.
3. Větší rozsah ukázek letadel pro odborníky i veřejnost.
 
 
ESSO, s.r.o., Praha - ing. Pavel Skorčík
1. Byla to užitečná akce, která byla nesporným přínosem, tře baže ne všemi byla správně pochopena. Je třeba ocenit úsilí a snahu společnosti JOLY
2. Dostatečnou. Co jsme chtěli, toho jsme dosáhli.
3. Získat na naši stranu co nejvíce vystavovatelů, a to nejen domácích.
 
 
EVEKTOR, s.r.o., Uherské Hradiště - ing. Marián Mečiar
1. Bezvýznamný!
2. Ano i ne! Ano z hlediska poskytnutého prostoru. Ne z pohledu informací předaných pořadatelem výstavy. Například o tiskové konferenci jsme se dozvěděli až týden po jejím konání. Propozice aerosalonu jsme si museli vyžádat sami, ale tak byly neúplné.
3. Zaměstnávat odborně zdatné pracovníky. Toalety bez vodovodu a mýdla jsou zcela mimo evropský rámec nedůstojným prostředím. Nabídka jed oho menu v restauraci, která je pro vystavovatele jedinou dostupnou možností stravování, je provokací zcela vybočující z evropského standardu. Nedostupnost elektrického proudu na statické stojánce. Z našeho pohledu se na výstavě zhoršuje profesionalita personálu pořadatele - například pracovnice, vybírající výstavní poplatek neví, zda cena je včetně nebo bez DPH, zástupce organizátora se na stánku dotazuje za kolik prodáváme reklamní prospekt. To vše by měly být náměty e zlepšení příštího ročníku.
 
 
F AIR, s.r.o., Benešov - Pavel Rákosnĺk
1. Je dobře, že se konal. Jen tak dál!
2. Ano.
3. Doprovodný program, který byl v roce 1993 ve Kbelích, na Ruzyni chyběl.
 
 
LET, a.s., Kunovice - ing. Zbyněk Sabata
1. Naše firma vystavuje letouny v celém světě a příležitost být na českém aerosalonu v Praze nemůže vynechat. Vedle renomovaných evropských leteckých výstav je tato poněkud skromnější a odpovídá našim českým poměrům. Rozhodně je to však velká příležitost pro každého vystavovatele.
2. Možnost k prezentaci firmy a jejich výrobků patří ke klíčovým aspektům úspěšnosti výstavy. Pořadatelé většinou sází na aktivitu a schopnost vystavovatelů. Myslím, že vystavovatelé situaci zvládli.
3. Především zkrácení vzdálenosti mezi stánky v hangárech a venkovní výstavní plochou, zlepšení základního vybavení výstavy jako voda, elektřina a volba vhodnějšího termínu výstavy. Pak také určitě při jdou i další vystavovatelé.
 
 
LETECKÉ OPRAVNY MALEŠICE - ing. Vladimír Zasadil, CSc.
1. V celoevropském kontextu šlo nepochybně o akci druhého až třetího řádu co do významu. Není to ovšem chyba aerosalonu samotného nebo jeho pořadatelů. Odpovídá to současnému postavení a významu českého leteckého průmyslu.
2. Ano.
3. Vybrat a znovu se pokusit udělat z minima maximum při podmínkách, dostupných českých subjektům.
 
 
LETOV, a.s. - Josef Vondrák
1. Vzhledem k tomu, že letos byly pořádány dva významné aerosalony v Paříži a Moskvě, byl význam pražského aerosalonu pro odborníky malý. Je však otázkou co bylo cílem pražského aerosalonu.
2. Tato otázka je příliš sugestivní. Nejde o to zda, ale komu. Pokud jde o odborníky, nebyl zájem příliš velký.
3. Znovu uvažovat o cílech podobné výstavy, místě pro její uspořádání a způsob hodno cení přínosů. Výstava je re klamní akcí a takto by měla být chápána. Jinak organizačně byl aerosalon zvládnut na evropské úrovni.
 
 
LOK-DUNCAN, s.r.o., Praha - Martin Pražský
1. Bohužel význam se zdá být spíše lokální. Mnoho významných výrobců vyhradilo finance jen v omezeném množství a na poslední chvíli. Z hlediska České republiky má však aerosalon rozhodně své místo.
2. Ano. Nepříjemná byla velká vzdálenost mezi halou a statickou stojánkou.
3. Zvážit umístění aerosalonu na ruzyňském letišti. První ročník na kbelském letišti působil kompaktnějším dojmem.
 
 
MESIT-přístroje, Uherské Hradiště
1. V budoucnu je reálné, že aerosalon pořádaný v Praze se zařadí mezi významné akce ve středoevropském regionu. Letošní ročník zatím nedosáhl dostatečné úrovně.
2. Ano.
3. Lepší propagaci výstavy, pečlivější volbu termínu, kvalitnější rozsah poskytovaných služeb jak pro vystavovatele, tak i pro návštěvníky.
 
 
MEZIREZORTNÍ KOMISE PRO ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU MD A MO ČR - plk. ing. Antonín Mohelník
1. Z hlediska problematiky ŘLP představuje pražský aero salon dobrý vstup do obdobných akcí v Evropě. Jeho perspektivnost by se mohla vytvářet postupnou profilací tak, aby v Praze byly zdůrazněny některé specializace z oboru letectví (například návaznost na Maastricht) a byla dána příležitost novým nadějným firmám a myšlenkám - včetně přijatelných cen.
2. Jednoznačně ano.
3. Zajistit větší propagaci o akci doma i v zahraničí, dosáhnout lepší a větší informovanosti mezi expozicemi například vydáváním denního bulletinu nebo pořádáním denních večerních tiskovek, zlepšit organizační oblast pro vystavovatele jako jsou průkazky, po jištění exponátů, vjezd a parkování vozidel, využít dobrých zkušeností z úspěšné výstavy ve Kbelích v roce 1993.
 
 
MIKROTECHNA, a.s., Praha – Modřany - Vladimír Charousek
1. Zatím nelze hodnotit jinak než malé, ale naše.“ Samozřejmě nelze srovnávat s giganty jako je Paříž, LA nebo Farnborough. Započatou tradici je však nutné udržet.
2. Ano.
3. Výrazně zlepšit propagační a informační oblast jak před aerosalonem, tak i v jeho průběhu, a to mimo výstaviště, tak i na vlastním výstavišti.
 
 
MORAVAN, a.s., Otrokovice - František Květoň
1. Pořádání aerosalonu je pro výrobce a obchodníky významnou událostí. Vzhledem k tomu, že šlo o druhý ročník ve světě celkem neznámé akce, je nutno s hodnocením celosvětového kontextu počkat až na některý z dalších ročníků. V každém případě je to však akce vítaná.
2. Vzhledem k počátečním jednáním a k vlastnímu průběhu akce, kdy pořadatel slíbil předvádění letadel, ale v průběhu výstavy své dispozice několikrát měnil a nakonec předvádění úplně zrušil, pak ne.
3. Aerosalon byl po organizační stránce zmatený, plný chaosu. Zaměřit se na zlepšení organizace.
 
 
MSP AIR, s.r.o., Hradec Králové - Lubomír Valášek
1. Svou úrovní a nízkou účastí zahraničních vystavovatelů nepřesáhl význam regionální výstavy.
2. Umístění aerosalonu na méně frekventovaném letišti by umožnilo letové ukázky v průběhu výstavy.
3. Zvýšit úroveň aerosalonu účastí Většího počtu zahraničních výrobků, zajistit lepší dostupnost informací pro malé vystavovatele.
 
 
NADACE KAŠPARŮV BLERIOT - Jiřĺ Šubrt
1. Letectví, zejména to malé u nás prožívá jistou renezanci. Veškeré akce jako byl pražský aerosalon pomáhají a přispívají ke zlepšení jeho celkové úrovně.
2. Našeho cíle bylo dosaženo. Nadace Kašparův Blériot s historickým modelem v měřítku 1:3 poutala pozornost diváků a chtěla připomenout naši bohatou leteckou historii, především mládeži.
3. Organizátorům poděkovat za vynaložené úsilí, poklonit se jejich odvaze a do příštích ročníků popřát stále vzestupnou úroveň i dobré počasí.
 
 
NAKLADATELSTVÍ NAŠE VOJSKO, s.p., Praha - Milan Berdník
1. Velmi pozitivně, když Praha jako brána do Evropy pořádá tuto akci. Doporučujeme opakovat a dále zkvalitňovat.
2. Ano.
3. V časovém předstihu kontaktovat vystavovatele s přesnými informacemi a podklady, zlepšit zázemí expozice pro personál vystavovatelů jako WC pro ženy, dodávky vody, elektřiny, zajištění prodeje občerstvení ap. Jsou to věci zdánlivě malicherné, snadno odstranitelné.
 
 
NEXTAIR, s.r.o., Praha - ing. Jan Dvořák
1. Z hlediska předváděného sortimentu velmi málo exponátů a novinek.
2. Ano.
3. Uvést do souladu počet exponátů a velikost výstavních ploch.
 
 
NTC AIRTRADE, s.r.o., Chrudim - ing. Martin Nepovím
1. Je určitě prvním krokem k ještě většímu příštímu ročníku.
2. Kromě velké vzdálenosti statické stojánky od vnitřních expozic z devadesáti procent ano.
3. Přesnější organizaci show - v neděli měl létat Sky Box, počasí pro jeho vystoupení plně vyhovovalo. Zajistit komentátora s větší znalostí skupinové akrobacie. Včas poskytnout komplexní informace o organizaci a podmínkách účasti.
 
 
OMNIPOL, a.s., Praha - ing. Jaromír Herrmann
1. Význam celkově malý, ale domácí.
2. V rámci českých měřítek ano.
3. Lepší propagaci, která by měla výstavě předcházet s větším časovým předstihem. Zmenšit vzdálenost mezi ex pozicí letadel a stánky vystavujících firem.
 
 
RADAS - Jana Müllerová
1. Letošní ročník může být začátkem dobré tradice.
2. V daném kontextu ano. Jako úzce specializovaná firma jsme neočekávali příval vážných zájemců o náš produkt, ale aerosalon byl příležitostí k několika pracovním setkáním. K technickému zabezpečení však máme závažnou připomínku - časté a dlouhé výpadky elektrické sítě, na které jsme životně závislí, naší prezentaci neposloužily.
3. Více reklamy a inzerce po delší dobu, nejméně dva měsíce před akcí, větší péči technickému zabezpečení, například záložní zdroj elektřiny. Samozřejmě pořadateli přejeme i nadále hodně odvahy, velkorysosti a úspěchů při zvaní vystavovatelů na další ročníky. Věříme, že ruzyňský aerosalon se stane významnou tradiční akcí.
 
 
SVAZ LETCŮ ČR - plk. v.v. ing. Josef Pavlík
1. Asi si těžko mohu dovolit právě z tohoto hlediska hodnotit náš, a to bych chtěl zdůraznit, že konečně náš, už druhý aerosalon v Praze. Věřím, že jeho pokračování jej vynese na tu evropskou úroveň, kterou si právem zaslouží. Dnešní účast pokud jde o vystavovatele, ale především obrovský zájem naší veřejnosti, ukazuje cestu, kterou - při využití tradic předválečných leteckých výstav - nesmíme v žádném případě opustit. Patří za to dík společnosti JOLY a hlavně jejímu řediteli ing. Odcházelovi, který svým úsilím o propagaci českého letectví prostřednictvím výstav již tolik vykonal.
2. Svaz letců ČR i jeho společnost IKAR měly možnost se úspěšně prezentovat. Za to, i za dar společnosti JOLY ve výši 50 000,- Kč na dokončení Památníku padlým čs. letcům ve 2. světové válce, patří na tomto místě poděkovat.
3. Pokračovat v započaté cestě, nebát se obtíží, které při jdou, a věřit, že naše letectví aerosalon nejen ke své existenci, ale i k dalším úspěchům potřebuje. Svaz letců CR k tomu rád přispěje.
 
 
SWING, s.r.o., Liberec - ing. Jan Sadílek
1. Dobře, neboť navazuje na podobné akce v zahraničí.
2. Ne, neboť nebyly umožněny předváděcí lety zákazníkům. O vystavených exponátech nebyl dostatek informací.
3. Využít letiště s nižší zátěží letového provozu, instalovat informační tabule i na volné ploše, předváděcí lety situovat podél zástupu diváků a ne proti slunci.
 
 
TECHNOMETRA, as., Radotín
1. Nelze jinak než kladně.
2. Ano, měli jsme dostatečnou možnost.
3. Z hlediska diváků zabezpečit bližší přístup k vystavovaným strojům. Z hlediska vystavovatele řešit v průběhu aerosalonu pružně sdělované připomínky.
 
 
TL ULTRALIGHT, Hradec Králové - ing. Ivan Lelák
1. Kladně.
2. Ano, chyběla pouze větší možnost praktického předvádění letadel, zejména výrobců ulralehké techniky. Místem konání výstavy na ruzyňském letišti byli degradováni pouze pro statické ukázky svých letadel na letištní ploše. V tom byl předcházející aerosalon ve Kbelích lepší.
3. Uzavřít jednoznačné smlouvy s vystavovateli včetně popisu všech podmínek jako vjezdy aut, parkování, vstupy na plochu. Dále umožnit výrobcům UL letadel létat, byť i vel mi omezeně v průběhu aerosalonu i bez radiostanice.
 
 
VYSOKÁ ŠKOLA DOPRAVYA SPOJŮ, Žilina - ing. František Jún
1. Kladně.
2. Ano, protože chceme připomenout, že na VSDS Žilina stále existuje možnost pro české studenty bezplatně vystudovat obor provoz a ekonomika letecké dopravy včet ně získání kvalifikace obchodního pilota.
3. Zorganizovat jej na letišti Brno-Tuřany.
 
 
WALTER, a.s., Praha - ing. Jiří Blatný
1. Druhý ročník aerosalonu má zcela viditelně vyšší úroveň a přiblížil se dobrému evropskému standardu. Nelze pochopitelně srovnávat se špičkovými akcemi typu Farnborough nebo Paříž, ale dobře reprezentuje český letecký průmysl a letectví i jeho význam z celosvětového pohledu a zájmu.
2. Ano.
3. Prostředí v Ruzyni bylo podstatně kulturnější než ve Kbelích. Tam zase byla výstava kompaktnější. Zajistit výstavní plochu v hangárech vedle sebe a display na ploše před nimi. Tím získá celá výstava na kompaktnosti a ucelenosti. Prostoru je zde dost. Jde jen o vstřícnost od organizací, které je mají obsazené.
 
L+K 22/95
 
Zajímavé je vidět, kolik leteckých firem společností se nedožilo dnešních dnů. A uběhly dva roky a o dalším aerosalonu – tedy tom, který proběhl v roce 1997, kromě jiného, psal v L+K tehdejší redaktor a nynější prezident Letecké amatérské asociace České republiky Jan Brskovský
 
 
Pražský aerosalon s pod názvem „mezinárodní výstava civilní a vojenské letecké techniky“ se dopracoval k třetímu roční ku, konanému již podruhé na letišti v Ruzyni „Společnost pro realizaci výstav a veletrhů Joly“ si jako pořadatel zásluhu je uznání přinejmenším za houževnatost, s níž se upnula k hlavnímu českému letišti jako místu, na němž by se aerosalon měl konat. Ne všude byla tato snaha přijímána příznivě a není ani divu, vždyť Ruzyně je především mezinárodním letištěm dopravním. Nakonec se ale vše zdařilo a třetí pražský aerosalon proběhl úspěšně. Jeho význam navíc podtrhla skutečnost, že záštitu nad ním převzali ministři české vlády Josef Zielenec, Martin Říman a Miloslav Výborný i primátor hlavního města Prahy Jan Koukal. Dva posledně jmenovaní politici navíc Aerosalon ‘97 slavnostně zahájili. V průběhu dalších dnů jej pak navštívili i ministři Gruša a Bratinka, členové parlamentu, senátu a mezi významnými návštěvníky samozřejmě nechyběli ani vedoucí představitelé našeho průmyslu a důležitých organizací českého letectví. V rámci aerosalonu se konalo i zasedání letecké komise hospodářského výboru Parlamentu ČR.
Shrnuto, společenská úroveň události byla vysoká. Pomalu by se zdálo, že letectví jako obor se v České republice hřeje na výsluní oficiální přízně.
V té souvislosti se tak trochu v mysli vybavují žloutnoucí stránky našeho časopisu z dvacátých a třicátých let, přinášející popis leteckých výstav zaměřených na cílevědomé rozvíjení aviatiky. Již tehdy bylo zřejmé, že letecký obor se bez společenské podpory, přinejmenším bez podpory „morální“, neobejde. (Ta byla tehdy navíc i hmotná, a to z nejvyšších míst, i od prezidenta T. G. Masaryka.) A již tehdy také platilo, že letectví dokáže přinést z malého množství materiálu velký zisk, je-li dostatek vůle, tedy i podpory, znalostí a talentu.
To nakonec dokazovaly přední světové firmy, Jež letos na stáncích aerosalonu prezentovaly svoje výrobky a ve dvou úvodních dnech určených pro odborníky i novináře předkládaly bližší podrobnosti o svých aktivitách jak technických, tak obchodních.
 
Výstava
 
Aerosalon ‘97 se od běžných leteckých dnů, včetně těch velkých jakými jsou ClAF a SlAD, odlišoval především pozemní částí, to je expozicemi firem na otevřené výstavní ploše a na kryté ploše pod střechami dvou hangárů. Podle pořádající společnosti Joly vystavovalo na Ruzyni přes sto podniků, společností, organizací a vysokých škol. Mezi nimi například Bell Helicopter Textron, Lockheed Martin, The New Piper Aircraft, Pratt and Whitney, Pilatus Aircraft, PZL Swidnik, portugalská OGMA, Boeing a McDonnell Douglas. Nechyběly ani ruské značky Mjasiščev, Sokol či Suchoj a především, přítomné byly české letecké podniky Let, Aero Vodochody, Walter i další, včetně stále významné exportní a importní společnosti Omnipol či naopak malých firem vyrábějících ultralehká letadla.
Vystavovali též někteří letečtí provozovatelé, mezi nimi podnikavá cestovní společnost Fischer. Služby, letecké školy, malou dopravu a letadla nabízely benešovský F air i pražský Air Special. Jen největší česká letecká dopravní společnost ČSA necítila potřebu se prezentovat. Možná proto, že je na Ruzyni doma a její obchodníci soudí, že nejlepší reklamou jsou letadla s nápisem ČSA stojící na odbavovací ploše. Že je to asi málo? Asi.
Teprve při zpětném hodnocení lze ocenit rozsah i dosah výstavní nabídky, kterou aerosalon poskytoval a jež se jen opticky zmenšovala v prostorách ruzyňského letiště. Přitom zdaleka nepřišly všechny firmy, jež pořadatel oslovil. Na to je pražský aerosalon zřejmě ještě příliš mladý a možná i příliš univerzální. Teprve další ročníky mohou umožnit jeho profilování, orientaci. Letos, podobně jako ostatní velké letecké akce u nás, byl až moc ovlivněn probíhajícím soubojem o výběr bojového letadla českého vojenského letectva a tomu odpovídala i nabídka propagačních materiálů ve stáncích výrobců letounů F-16 a F/A-18.
Když se zmiňuji o tiskovinách - součástí krytých expozic byly též stánky nabízející leteckou a vojenskou literaturu, mezi nimi i expozice vojenské agentury Avis nebo expozice Svazu letců CR a společnosti Aviatik, kde proběhla napří klad podpisová akce příslušníků druhého zahraničního leteckého odboje. Na volné ploše pak měl již tradičně své stanoviště stánek společnosti Eso video, nabízející v posledním dni aerosalonu i ozvučený videový záznam letu A. Kvočura na Su-27 ze dne předchozího. Pohotovost zásluhu je uznání.
Vlastní expozici s prodejem měla společnost Aeromedia a s ní i náš časopis Letectví + kosmonautika. Nemohli jsme si stěžovat na nezájem a jen nás mrzelo, že jsme ještě neměli dostatek posledních čí sel, o něž byl velký zájem. (Dosud se ještě výše nákladu L+K řídila počty bývalého vydavatele.)
 
Obchod
 
Podobné akce se nekonají jen jako po dívaná pro veřejnost, ale především jako „seznamka“ prodávajících a kupujících. Jak po obchodní stránce splnil Aerosalon ‘97 své poslání společnost Joly nesdělila. Patrně o uzavřených obchodech nemá úplný přehled a ani firmy často podobné výsledky nezveřejňují. Je to ale škoda.
Kromě malých domácích výrobců UL typů si v pěkném stánku dobře vedl nabídkou letadel značky Piper již zmiňovaný F air a snažil se i domácí Moravan s osvědčenou řadou letadel Zlín. Konkurenci v této kategorii pak doplňovali Francouzi. Jejich nápor na naše potenciální zákazníky byl vydatný. Nabízeli krásná letadla TB-10 Tobago, TB-20 Trinidad i víceúčelové TBM-700 pro 6 až 7 pasažerů.
Tento stroj však měl v Ruzyni velkého budoucího konkurenta v prototypu nejmodernějšího ruského letadla Sokol M biT Gžel. Nás Gžel zajímá velice, protože se jedná o letadlo do značné míry rusko-české. Na směrovce nese světoznámou značku Mjasiščev, na přídi za vrtulí typu Avia Hamilton Standard pak má ne méně světově proslulou značku Walter. Pohon Gželu obstarává český motor Walter M-601F a česká vrtule V-510. Letadlo má i českou hydrauliku a odmrazovací zařízení. Jak při tiskové konferenci oznámili pracovníci Walteru, byla právě na Aerosalonu ‘97 uzavřena dohoda o export ním financováni kontraktu dodávky čes kých kompletů pro 68 letounů Gžel a dalších služeb v hodnotě více než 700 milionů korun. Podle rozhovoru s ruskými zástupci, není uvedené číslo konečné, protože je zájem i o speciální verze Gželu, třeba pro hlídkování. Navíc probíhají práce na dvoumotorovém pokračovateli Gželu, určeném pro 13 cestujících a využívajícím rovněž české motory, vrtule a další komponenty.
Na pohled je GžeI docela pěkné letadlo s prostornou kabinou a s rozměrnými dveřmi pro nakládání kontejnerů. Nejmodernější je prý na něm aerodynamika křídla. V letových ukázkách také osvědčil dobrou obratnost a zejména tichý let.
 
Podívaná
 
Jak to tak bývá, závisely letové ukázky hodně na přízni počasí, a to přálo více neděli než sobotě, která se vyznačovala stále nižšími mraky a mokrem. Ovšem i organizační důvody rozrůznily oba dny.
Sobota měla hned na začátku prvního letového bloku ve 13.50 h velký „tahák“ - osmiminutové vystoupení výtečného rus ého pilota Anatolie Kvočura s letadlem Suchoj Su-27. Agentura Joly mě požádala o rozhlasové komentování leteckých ukázek a tak jsem měl v ruce nákres jeho letové sestavy. Bohužel, pro počasí vynechal nejatraktivnější figury. Ke konci dne pak odlétl, prý na další vystoupení do Itálie. Z různých neověřených ústních zpráv jsem se také dověděl, že cosi z naší strany „zaskřípalo“. Jisté je, že v náladě příliš nebyl. Ověřil jsem si to při několika slovech s ním ve VIP salonku. Škoda. Neděl ní slunce mělo svítit už v sobotu. Třeba by osvítilo i nepříliš pohotové pořadatele, dodalo jas na duši řídícím létání a také Anatolie Kvočura by patrně zlákalo vymazat na obloze chmurné pocity.
Lze tak usuzovat podle vynikajících nedělních vystoupení amerického pilota Mike Bryana s letounem F/A-18 Hornet a zejména holandského pilota Patricka Tuita s F-16A Fighting Falcon. Letová nabídka neobsahovala příliš mnoho ukázek, přesto byla bohatá. Dopravní typ Let L-420 předváděli s osvědčenou brilancí S. Sklenář a V. Vlček, vrtulník W-3A Sokol neméně prvotřídně zvládali vojáci J. Jógl a P. Špilka, pěkná byla vystoupení L. Oslanského na Su-25 a F. Hlavničky s L. Kubátem na MiGu 21UM, solidně připravený byl i F. Císař s L 39MS. Každý den měl jinou skladbu, ale určitě nelze přehlédnout ani vystoupení vrtulníků EC-135 s pilotem W. Schwabern a MD-520N s Američanem A. Bal- lem, či lehkého letadla Alfa z Letova, pilotovaného Rakušanem H. Pastingerern.
Samostatné ocenění pak určitě zasluhuje dosud pro nás neznámá skupina ruského aeroklubu z Vjazmy, létající na našich Aerech L-39 Albatros. Její vedoucí J. Burčanov, sólista V. Sobolev i všichni ostatní v šesti až osmičlenné sestavě dělají svými výkony dobrou reklamu pro letadla z Vodochod.
Tolik pro představu o „aeroshow“ 6. a 7. září. Byla mezinárodní a pestrá.
 
A co dál?
 
Pokračovat. Připravovat 4. ročník. Na bízí se odpověď. Ale hned v zápětí ji ovšem následuje otázka Jak? Tak jako dosud? Těžko. Aerosalon potřebuje nejenom perfektní zázemí výstavnické, ale i profesionální organizační zázemí aviatické a tím dosavadní ročníky příliš nezazářily. To mohu potvrdit i jako komentátor, nucený často vysvětlovat nenadálé změny v programu, na něž pořadaelé nebyli schopni ani upozornit. Důvodem může být i zmíněná skutečnost, že aerosalon se odehrával na ruzyňském letišti. Není a asi ani nebude snadné navázat dělné, vstřícné kontakty s institucemi tam působícími, když vlastně všem zúčastněným přidělává podobná akce jen trampoty. Jeden ze zkušených řídících létání mi například na dotaz co soudí o Aerosalonu ‘97 řekl, že není proti, ale není pro Ruzyň. Ta že je pro dopravu a není tím, čím je Le Bourget v Paříži. Fakt je ovšem i to, že Ruzyně ne ní a hned tak nebude ani letištěm de Gaula či Paris Orly, takže na „staré Ruzyni“ by snad aerosalony neměly dělat takové potíže. Jestliže ano, pak stojí asi za úvahu poohlédnout se jinde, třeba v Ostravě či na některém z dalších letišť.
A pak se vkrádá ještě jiný námět - musíme mít dvě „velko-akce“? Nedala by se domluvit spolupráce vojenských organizátorů ClAF, kteří umí zajistit snadněji letový program, s civilní Joly, která dovede instalovat výstavy? Třeba by to všechno bylo dohromady levnější a propagačně účinnější. Konkurenční prostředí stejně zajišťují podobné podívané v sousedních zemích stále spojenější a menší Evropy.
Tak nebo onak - už se chystá další ročník aerosalonu? Je na čase!
 
L+K 19/97 Jan Brskovský
 
P.S. že byl zmíněný třetí ročník, ročníkem posledním už dnes víme a tak jen můžeme vzpomínat, nejen na něj a jeho předchůdce, ale i na dobu, kdy vznikaly a zanikaly české letecké společnosti ve velice krátkých periodách, což je vidět na fotografiích např. v podobě Iljušinů 62 v barvách IDG Technology Airlines, nebo Egretta BMI. Zajímavostí je bezpochyby i vzpomínka na první stroj dnes úspěšné společnosti Travel Service, kterým byl letoun Tu-154M.
 
 
text, foto: (jjk), text L+K 22/95, L+K 19/97 (Jan Brskovský)
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.9.2016 29.9.2016
29.9.2016
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... a podpis ... a podpis
... a podpis
 

 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama