Aktuality

01.06.2020 01:00

Vztahy na Ruzyni

(red), www.prg.aero Vztahy na Ruzyni

Letiště Praha i nadále usilovně hledá řešení stávající tíživé a velmi složité situace související s dopady pandemie COVID-19, která se zcela bezprecedentně dotýká mimo jiné nájemců a externích poskytovatelů služeb na letišti. Cílem letiště i nadále zůstává najít způsob, jak upravit aktuální nájemní vztahy do překlenovacího režimu, který bude zohledňovat dramatický pokles cestujících. Zákon o zadávání veřejných zakázek, podle kterého musí letiště striktně postupovat, ovšem neobsahuje dostatečně jasná pravidla pro provedení změn existujících nájemních smluv v takovém rozsahu, který by odpovídal současné výjimečné situaci nájemců. 

 Z tohoto důvodu letiště konzultovalo možnosti legislativních změn s několika zainteresovanými institucemi a požádalo také Úřad na ochranu hospodářské soutěže o výkladové stanovisko ke koncesní části  Zákona o zadávání veřejných zakázek ohledně možnosti změn podmínek nájemních smluv, které by reagovaly na současnou velmi specifickou a nepředvídatelnou situaci. 
Zároveň s tím Letiště Praha nechalo vypracovat právní analýzu stávající situace, která je v celé věci klíčová. Tu má letiště nyní nově k dispozici a s jejími závěry již seznámilo nájemce. Analýza v rámci možného řešení odkazuje na §222 Zákona o zadávání veřejných zakázek, který neumožňuje podstatné změny závazku ze smluv na veřejnou zakázku bez provedení nového zadávacího řízení, a to kromě výjimek.
Jednou z těchto výjimek může být také změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat. Hodnota takové změny závazku nebo jejich součet však nesmí překročit zákonem stanovený limit, a to za celou dobu trvání smlouvy a zároveň může být uskutečněna pouze v rozsahu, který je nepředvídatelnou okolností přímo vynucen.
Vedle právního posouzení je neméně důležitým aspektem úvah o změnách smluv také hledisko ekonomické. V současné době proto pracuje letiště ještě na posledním kroku, tj. ekonomické analýze, která určí rozsah či výše změny s ohledem na zachování ekonomického nastavení smluvních vztahů. Ta by měla být hotova v nejbližších dnech. S prvním nájemcem jsme v tomto ohledu již v jednání. Ostatní nájemce bude letiště s konkrétními podmínkami možných změn oslovovat postupně v následujících dnech.
(red), www.prg.aero
 
 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama