Aktuality

02.02.2011 01:00

Strnad je letcem roku 2011

(red), ČSO www.birdlife.cz Strnad je letcem roku 2011

„Báječní muži na létajících strojích“ mají své různé soutěže, ve kterých se poměřují kdo doletí dál, přesněji, krásněji a podobně, ale občas se trochu zapomíná na jejich kolegy, kteří na rozdíl od člověka se po obloze (až na několik výjimek) prohánějí vlastní silou. Pro ty druhé letce tak vyhlašuje Česká společnost ornitologická (ČSO) každoročně kampaň „Pták roku“ a tak i pro rok 2011 svého patrona, či spíš symbol naší přírody pro tento rok. Po loňské kukačce, tak v roce 2011 se titulem „Pták roku“ bude pyšnit strnad obecný.

 
Strnad je široce rozšířeným druhem, jehož zpěv je spojen hlavně s parnými léty uprostřed polí. Bohužel časem nemusí být tak samozřejmý jako dnes. I strnad patří mezi ubývající druhy, u nás stejně jako v celé Evropě. Na vině je zřejmě způsob, jakým využíváme krajinu, hlavně vysoká intenzita zemědělství podporovaná Společnou zemědělskou politikou Evropské unie.
Podle ředitele České společnosti ornitologické Zdeňka Vermouzka je strnad pro letošek vybrán jako široce rozšířený druh, jehož výskyt na každé mezi je brán jako samozřejmost, ale za posledních třicet let se, ale jeho početnost u nás snížila o půl až jeden milion jedinců. Tento úbytek podle jeho slov ilustruje, k čemu dochází všude v zemědělské krajině Evropy.
 
Za úbytkem početnosti strnadů stojí zřejmě vysoká intenzita zemědělství, které je z velké části založeno na umělých hnojivech a herbicidech. Vzniká tak sterilní krajina, která sice produkuje žádané suroviny, ale neposkytuje místo k životu broukům, motýlům, ptákům ani dalším obyvatelům přírodního prostředí. Tento způsob hospodaření podporuje EU prostřednictvím „Společné zemědělské politiky“, jejíž reforma je proto jednou z priorit, kterým se ČSO a BirdLife International intenzívně věnuje.
 
Jak uvedl zemědělský specialista ČSO Václav Zámečník, způsoby, jak strnadovi pomoci, jsou známé a prokázaný je například příznivý dopad agroenvironmentálního titulu Biopásy. Nyní je podle jeho mínění, třeba nastavit přidělování zemědělských dotací tak, aby tento a podobné programy využívalo mnohem více zemědělců.
 
Strnad obecný (Emberiza citrinella) je pták zhruba velikosti vrabce. Nejtypičtějším znakem samců je citrónově zbarvená hlava a žlutavá spodina těla, rozsah žluté barvy je značně variabilní. Při odletu na ocase nápadně zasvítí bílé okraje. Na jaře a v létě na sebe ale nejspíš upozorní opakovaným jednoduchým zpěvem, který bývá přepisován typicky česky nepřejícně „Kéž by si, sedláčku, chcíp‘“.
 
Právě zpěv strnadů je objektem zájmu letošní akce pro veřejnost, neboť se zdá, že přes Česko by mohla vést hranice mezi dvěma strnadími nářečími. Zmapovat se je pokusí odborníci z ČSO a Karlovy Univerzity s pomocí nahrávek, k jejichž zasílání vyzývají. Podrobnosti jsou uvedeny na webu www.birdlife.cz/strnad.html
 
Kampaň Pták roku organizuje Česká společnost ornitologická (ČSO) od roku 1992. Současně s vyhlášením ptáka roku je vydávána i stejnojmenná brožura, obsahující základní informace o životě vybraného ptačího druhu, o jeho příbuzných i o ohrožení, kterým je vystaven. Součástí bývají i rady, jak může každý ptákovi roku pomoci.
 
Na vydání brožury Strnad obecný – Pták roku 2011 se podíleli: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Národní park České Švýcarsko, Ochrana fauny ČR, ZOO Hodonín, ORNIS Muzea Komenského v Přerově, Národní park Podyjí, CHKO Pálava a členové ČSO.
Česká společnost ornitologická, www.birdlife.cz
 
Česká společnost ornitologická (založena 1926) je občanské sdružení profesionálních i amatérských ornitologů a milovníků přírody, spolupracující v rámci mezinárodního sdružení BirdLife International s podobně zaměřenými organizacemi z celého světa. ČSO vede vlastní projekty výzkumu a ochrany ptáků, vydává odborný časopis Sylvia a barevný magazín Ptačí svět. Pro veřejnost pořádá přednášky a exkurze včetně Vítání ptačího zpěvu (začátkem května) a Evropského festivalu ptactva (první víkend v říjnu).
 
(red), ČSO www.birdlife.cz
 
 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama