Aktuality

04.05.2020 15:00

Provoz balonů

(red), www.balonovysvaz.cz Provoz balonů

Český balónový svaz zveřejnil na svých internetových stránkach aktuální informace o stávajících možnostech provozovat vyhlídkové lety pro veřejnost. Český balónový svaz tyto informace zveřejnil po konzultaci z Ministerstvem zdravotnictví České republiky.

 
Oznamujeme oficiální vyjádření Ministerstva zdravotnictví k provozování vyhlídkových letů balónem:
„…v návaznosti na Váš dotaz Vám sděluji, že za dodržení Vámi navržených opatření není provádění vyhlídkových letů v rozporu s Usnesením vlády ČR ze dne 23. dubna 2020 č. 452 o přijetí krizového opatření a je tedy možné je provozovat.“ – Odbor ochrany veřejného zdraví, oddělení epidemiologie a podpory zdraví, Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navržená opatření pro provoz vyhlídkových letů.
Provozovatel zajistí:
1. provoz probíhá v maximálním celkovém počtu 10 osob (cestujících a členů posádky),
2. na palubu nevstoupí cestující, který se vědomě dostal do kontaktu s osobou nakaženou COVID19 (např. získáním čestného prohlášení cestujících),
3. všem účastníkům provozu je před letem a po letu k dispozici dezinfekce,
4. všichni účastníci provozu používají ochrannou roušku po celou dobu provozu,
5. osoby neúčastnící se přímo provozu budou udržovat odstup od ostatních účastníků provozu minimálně 2 m (osoby v doprovodu, přihlížející apod.),
6. je vedena evidence všech osob účastnících se letového provozu,
7. předmětná technika, zejména koš horkovzdušného balónu a doprovodné vozidlo, je po každém provedeném letu dezinfikována.
Přejeme bezpečný provoz.
Za Výbor ČBS,
Jan Suchý
 
 
Další informace:
Oficiální věstník MPO, kapitola 12. Ostatní, ot. č. 21:
https://www.businessinfo.cz/clanky/odpovedi-na-nejcastejsi-dotazy-podnikatelu-ohledne-aktualnich-opatreni-proti-sireni-koronaviru/#kd-ostatni
Mimořádná opatření platná k 30. 4. 2020:
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/
(red), www.balonovysvaz.cz
 
 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama