Aktuality

07.05.2020 01:00

Nájemci na Ruzyni

(red), www.letistecr.cz Nájemci na Ruzyni

Letiště Praha podle své aktuální tiskové zprávy usilovně hledá řešení stávající složité situace související s poklesem počtu cestujících, která se zcela bezprecedentně dotýká nejen nájemců na letišti, ale také letiště samotného. Letiště Praha konkrétně hledá způsob, jak upravit nájemní vztahy vůči nájemcům do překlenovacího režimu, který bude zohledňovat dramatický pokles cestujících na letišti. Zákon o zadávání veřejných zakázek, podle kterého letiště musí postupovat, totiž neobsahuje dostatečně jasná pravidla pro provedení změn existujících nájemních smluv v takovém rozsahu, který by dostatečně odpovídal současné výjimečné situaci našich nájemců.

Z tohoto důvodu průběžně Letiště Praha konzultuje možnosti legislativních změn, například s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a požádalo také Úřad na ochranu hospodářské soutěže ČR o výkladové stanovisko ke znění Zákona o zadávání veřejných zakázek ohledně možnosti změn podmínek nájemních smluv, které by reagovaly na současnou velmi specifickou a nepředvídatelnou situaci. 
Tam, kde je to možné, již vůči partnerům činí společnost Letiště Praha kroky, aby došlo ke zmírnění dopadu stávající krize na jejich situaci. Například tam, kde není společnost omezena stávající právní úpravou, umožnila částečný odklad plateb, připravila také pravidla pro změnu otevírací doby pro nájemce. Pracuje rovněž na zcela novém modelu výběrových řízení, který bude využíván a který vytvoří letišti i nájemcům potřebnou flexibilitu nájemního vztahu v případě krize, jako je tato, a neuplatňuje vůči nájemcům žádné sankce ani penále, například z prodlení.
Cílem Letiště Praha v žádném případě není zvyšovat nájemné a rozhodně nechc v tomto ohledu ani měnit smluvní podmínky. K čemu v uplynulých dnech společnost přistoupila, byla indexace nájmu o inflaci podle standardní inflační doložky, kterou běžně obsahují nájemní smlouvy za účelem udržení hodnoty nájmu v čase. Indexaci nájmu byla oznámena nájemcům ve výši loňské inflace, tj. 2,8 procenta, v souladu s platnými smlouvami. Pokud by tak společnost neučinila, musela bych jednoznačně vysvětlit, proč inflaci neuplatňuje, a doložit, že tímto krokem letiště ekonomicky nepoškodila.
Letiště Praha chce zdůraznit, že s nájemci komerčních prostor a jinými externími provozovateli služeb je v pravidelném kontaktu a snaží se ze všech sil nalézt účinné řešení, které by bylo v souladu s platnými smlouvami, platnou legislativou a principy řádného hospodáře.
(red), www.prg.aero
 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama