Aktuality

06.07.2020 01:00

Mistr Jan Hus

(jjk) Mistr Jan Hus

Mistr Jan Hus (cca 1370 Husinec – 6. července 1415 Kostnice) byl římskokatolickým knězem a zároveň náboženským myslitelem a reformátorem kritizujícím mravní úpadek. Byl učitelem, ale i rektorem pražské univerzity, ale za své kritické názory vůči jednání a chování katolické církve a jejích hodnostářů (a inklinaci k některým myšlenkám Johna Wycliffa), byl z univerzity vyloučen, označen za kacíře, v roce 1411 exkomunikován z církve a v roce 1415 po soudu v Kostici popraven.

Mistr Jan Hus byl narozen kolem r.1370 v jihočeském Husinci (odtud dostal přídomek Jan z Husi). Kolem svého osmnáctého roku se nechal zapsat na Karlovu univerzitu - studia základů evropské učenosti a učil se latinským disputacím. Promován byl jako mistr svobodných umění a vstoupil do kruhu svých bývalých učitelů a stal se profesorem. Chtěl se věnovat teologii a studiu Bible a v roce 1402 převzal místo kazatele v Betlémské kapli. V té době vešly v Praze ve známost teze anglického teologa Johna Wycliffa (Jana Viklefa), které Husovo myšlení hluboce ovlivnily. V roce 1404 bylo sice Wycliffovo učení odsouzeno pražskou církví i většinou Husových starších kolegů, ale v reformistickém křídle Karlovy univerzity se tyto názory potichu ujaly. Jan Hus spolupracoval mladými mistry univerzity, kteří patřili k reformátorům,a kteří požadovali, aby se změnil statut Karlovy univerzity. V roce 1409 se snahy staly skutečností a král přisoudil Dekretem Kutnohorským Čechům převahu hlasů na univerzitě. V roce 1410 propukl spor o Wycliffovy spisy a arcibiskup přikázal jejich veřejné spálení, proti čemuž Hus protestoval žalobou za protiprávní akt. Tím se, ale stal pro vedení své vlastní církve nepřítelem a v roce 1412, kdy spor vrcholil se postavil se proti prodávání odpustků, čímž ztratil oporu krále a navíc na něj byla uvalena zpřísněná církevní klatba a byl donucen opustit Prahu a uchýlit se na venkov, kde stvořil své stěžejní dílo O církvi (De ecclesia). Jan Hus nakonec spor ohledně pravověrnosti Wycliffových spisů prohrál, a byl roku 1414 pozván, aby své učení obhájil u kostnického koncilu. Toto pozvání přijal, protože měl ochranný glejt krále Zikmunda. To však svou ignoroval, Jana Husa po příjezdu nechal uvěznit, vyslýchat a nakonec na nátlak církevních hodnostářů odsouzen a 6.července 1415 upálen.
Obecně je málo známo, že po Janu Husovi byl ještě 30. května 1416 byl odsouzen a upálen i mistr Jeroným Pražský a tak smrt dvou českých kazatelů způsobila v Českém království další roztržku a více podnítila rebelující církevní, šlechtické, vojenské kruhy inklinující k Husovu učení a celý spor vyvrcholil povstáním a následnou občanskou válkou, jejíž první etapa trvala do roku 1436 a druhá vlastně až do roku 1479 a uzavřena byla v roce 1485 Kutnohorským náboženským mírem mezi kališníky a katolíky. V dohodě byla basilejská kompaktáta prohlášena za základní zemský zákon, kališnická i katolická víra zrovnoprávněny a na 31 let byl vyhlášen náboženský mír v zemi a na sněmu v roce 1512 byla pak smlouva potvrzena a prodloužena na věčné časy.
(jjk)

 

 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama