Aktuality

13.06.2019 01:00

Kosmický den v Bruselu

(red), www.czechspaceportal.cz Kosmický den v Bruselu

Na konci května se konalo zasedání Rady pro konkurenceschopnost a Rady ESA na ministerské úrovni. Tři rady ministrů k budoucnosti kosmických aktivit v jeden den se konaly 28.května 2019. Poprvé po osmi letech byla tato zasedání obohacena i o jednání tzv. Rady pro vesmír (Space Council), smíšené platformy Rady EU a Rady ESA, na níž ministři členských států obou mezinárodních organizací diskutují o vzájemné spolupráci EU a ESA a o dalším směřování kosmických aktivit v Evropě.

Impulzem pro obnovení Space Council je příprava nového Kosmického programu EU a potřeba užší spolupráce v návaznosti na dynamický rozvoj kosmického průmyslu a využití družicových systémů ve světě.
V rámci dne byla vedena politická diskuse k tématu posílení úlohy Evropy jakožto globálního hráče, prosazování mezinárodní spolupráce, vesmírné diplomacie či příspěvku Evropy k budování nového mezinárodněprávního režimu. Přítomní ministři rovněž přijali společné závěry „Space as an enabler“. Českou republiku, kterou v Bruselu zastupoval místopředseda vlády Karel Havlíček, vnímá kosmické aktivity jako oblast s vysokou přidanou hodnotou a významnými dopady na rozvoj hospodářství a posilování dobrého jména ČR. Společné jednání a úzkou spolupráci EU, ESA a jejich členských států považujeme za základ pro zajištění stabilního technologického rozvoje Evropy v řadě ekonomických sektorů a posílení její globální konkurenceschopnosti.
V České republice od roku 2012 sídlí Agentura pro evropský družicový navigační systém Galileo a EGNOS (GSA), na jejíchž základech od roku 2021 vyroste Agentura pro kosmický program EU (EUSPA). EU tak konsoliduje své dosavadní kosmické programy Galileo, EGNOS, Copernicus a SST v rámci Kosmického programu EU a zároveň zakládá nové programy zaměřené na družicovou telekomunkaci (GOVSATCOM) a komplexní sledování blízkého okolí Země (SSA). Ministerstvo dopravy, které kosmické aktivity v ČR koordinuje, dlouhodobě o posílení GSA vyjednávalo.
 
 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama