Aktuality

15.03.2017 13:00

Když nad životem vládne kulaté razítko

text, foto: (jjk) Když nad životem vládne kulaté razítko

Ministerstvo zdravotnictví České republiky v těchto dnech opět potvrdilo, že směřuje neomylně za svým cílem, kterým je absolutní rozklad a likvidace letecké záchranné služby. V posledních dvou měsících Ministerstvo zdravotnictví odmítlo uhradit leteckým záchranářům v Hradci Králové a Ústí nad Labem devět letů k akutním případům kvůli tomu, že byly mimo provozní dobu a navíc poslední odpověď ministerstva nemá příliš daleko k aroganci kulatého razítka a pohrdáním lidským životem.

 
Ministerstvo zdravotnictví odmítlo uhradit letecké záchranné službě v Hradci Králové a Ústí nad Labem devět letů k akutním případům, protože byly mimo provozní dobu. Letecká záchranná služba DSA vzlétla pokaždé k akutním případům, když byla požádána operačním střediskem. Ministerstvo zdravotnictví však uvádí, že podle právního výkladu nemůže hradit zásahy mimo sjednanou dobu. Podle ministerských úředníků je tedy důležitější kulaté razítko, než lidský život. Podle pravidel platných od začátku letošního roku je provozovatel nad rámec výše uvedené pohotovosti oprávněn přijmout pokyn záchranné služby též v rozmezí 30 minut před zahájením pohotovosti a 30 minut po ukončení pohotovosti. Tato pohotovost je ve všech ročních obdobích stanovena o 7,00 hodin ráno, přičemž nejpozdější start v zimních měsících je v 16,00 hodin a ve 21,00 hodin v období od května do konce července. V této době je může krajská záchranná služba požádat o vzlet. Týká se to základen v Liberci, Hradci Králové, Olomouci, Jihlavě a Ústí nad Labem. Mimo tuto dobu zasahují vrtulníky ze základen v Praze, Brně, Plzni a Ostravě, kde platí nepřetržitý provoz. Z Bechyně se nyní létá v denním režimu, od 1. července 2017 by měl být provoz rovněž nepřetržitý.
 
První potíže s uhrazením nákladů za vzlety LZS se podle objevily už v únoru roku 2016, a tehdy Ministerstvo zdravotnictví žádalo vysvětlení, proč vrtulník zasahoval mimo dobu pohotovosti. Zásah se tehdy týkal dvou kojenců. V jednom případě šlo o popáleniny a ve druhém případě o alergickou reakci. Tehdy Ministerstvo zdravotnictví náklady zaplatilo.
Další případ se přihodil v prosinci 2016 v Ústí nad Labem, kdy LZS dostala žádost z operačního střediska v 6,57 hodin a o dvě minuty později posádka vzlétla. Pohotovost ale podle ministerstva mají držet až od 7,00 hodin. V tomto případě se jednalo o sražené dítě v bezvědomí, dispečink měl informaci, že je LZS připravena na službu a tak požádal o pomoc v nouzi. V tomto případě už ovšem Ministerstvo zdravotnictví odmítlo uhradit let.
Královéhradecká firma DSA pak stejný problém eviduje u osmi zásahů, které se v minulých měsících odehrály právě v Královéhradeckém kraji. Týkalo se to například zástavy srdce v lokalitě Medvědín u Špindlerova Mlýna po skončení sněhové kalamity, kdy pro sanitku byla lokalita nedostupná, ale vrtulníku se podařilo doletět za 15 minut na zásah a pacient díky tomu přežil. V šesti případech díky letu letecké záchranky mimo úředně povolený čas se záchrana podařila. Náklady na jeden let se pohybují zhruba kolem deseti tisíc korun.
 
Ministerstvo zdravotnictví na začátku března dopisem požádalo všechny provozovatele letecké záchranné služby, aby mimo dobu pohotovosti nevzlétali. Krajské záchranné služby pak vyzvalo, aby o vzlet záchranářských vrtulníků mimo uvedenou dobu nežádaly. Podle právního rozboru ministerstva není možné lety mimo dobu pohotovosti uhradit. Naproti tomu zástupci firmy DSA jsou přesvědčeni, že i letečtí záchranáři jsou povinni na výzvu zasáhnout, podobně jako pozemní záchranná služba a nebo lékaři, či záchranáři. DSA také bude nadále u akutních případů mimo dobu pohotovosti zasahovat, pokud budou požádáni, i za cenu toho, že firma nedostane zaplaceno. Problémy s hrazením faktur za lety mimo dobu pohotovosti mají i ředitelé dalších krajských záchranných služeb. Na Vysočině zatím takový problém řešit nemuseli, ale i podle vedení Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina je záchrana lidského života přednější než striktní dodržování předpisů. Navíc kraj Vysočina chce vyjednat s ministerstvem zdravotnictví, aby prodloužilo letové hodiny jihlavské letecké záchranky. Od Nového roku totiž vyletět až úderem sedmé hodiny ranní a v minulosti to bylo od rozednění. V létě tak mohly posádky startovat už po půl páté. A navíc Letecká záchranná služba v Jihlavě má pevně stanovený čas prvního vzletu v sedm hodin a kdyby se před touto dobou stala třeba vážná nehoda na D1, letečtí záchranáři nesmí zasáhnout, nebo nebudou mít zásah proplacen. Ještě v roce 2016 z Jihlavy vzlétl na pomoc zraněným vrtulník se záchranáři po svítání a transportoval pacienta do specializovaného úrazového centra, nyní už tak učinit nesmí a musí počkat do sedmi hodin ráno.
Mimo jiné jihlavský (a ostravský) provozovatel Helikopter Air Transport a (olomoucký) Air-Transport Europe se ještě za první dva měsíce do podobné situace nedostaly, nicméně byly ministerstvem požádány, aby dodržovaly určenou pracovní dobu.
 
Aktivní záchranář a bývalý ředitel liberecké krajské záchranné služby k tomu uvedl, že vedení resortu zdravotnictví opakovaně ujišťovalo, že se kvalita LZS od roku 2017 nezhorší a nezhorší se ani podmínky pro tuto poskytovanou službu. Podle jeho slov, ale současná situace je tragickou ukázkou neschopnosti ministerstva. Jak uvedl Mackovík, do poloviny roku 2016 ve výjimečných případech umožňoval nasazení v LZS i v noci, protože technicky a výcvikem posádek je tedy možné létat i v noci, nebo bezpečně provádět zásahy mimo dobu určenou ministerstvem a doplnil, že tak špatné to v organizování dostupnosti LZS v České republice ještě nikdy nebylo.
 
Lékař a někdejší šéf lékařské komory Bohuslav Svoboda k současnému stavu uvedl, že už jen to, že si Ministerstvo zdravotnictví u takto důležité složky záchranného systému sjednalo pracovní dobu, považuje za nepřijatelné. Podle jeho slov patrně úředníci na ministerstvu nevědí, že akutní zdravotní problémy pracovní dobu nemají a mohou člověka potkat kdykoliv. A za skandální Bohuslav Svoboda považuje fakt, že ministerstvo odmítá leteckým záchranářům proplácet faktury za zásahy mimo tuto pracovní dobu. Jak dále Bohuslav uvedl v současné době na naprostou neschopnost ministerstva doplácejí firmy, které leteckou záchranku provozují, není ale vyloučeno, že pokud se situace nezmění, začnou na tuto neschopnost doplácet i pacienti, kterým se prostě v noci nedostane dostatečně rychlé pomoci.
 
Ve středu 15.března 2017 odpoledne k tomu Ministerstvo zdravotnictví České republiky k problematice proplácení letů letecké záchranné služby i mimo tzv. pohotovostní časy tak, aby nebyly porušeny platné smlouvy, vydalo tiskovou zprávu.
 
Ministerstvo zdravotnictví hledá cesty k vyřešení problémů s leteckou záchrannou službou
 
Ministerstvo zdravotnictví v současné době hledá možnosti, jak vyřešit případné problémy s proplácením letů letecké záchranné služby i mimo tzv. pohotovostní časy tak, aby nebyly porušeny platné smlouvy. Tyto časové limity, které se snaží kopírovat tzv. VFR (Visual Flight Rules), byly stanoveny po konzultacích s odborníky a s ohledem na četnost zákroků v jednotlivých časových úsecích dne, a poté vyhlášeny také v rámci veřejné zakázky, následně byly obsaženy i v jednotlivých smlouvách a Ministerstvo zdravotnictví je považuje za dostatečné. Přesto však může docházet k případům, na které je nutné nahlížet individuálně a které mnohdy souvisí se záchranou lidského života. Ministerstvo zdravotnictví v současné době hledá možnosti, jak na tyto konkrétní případy reagovat a zohlednit je tak do plateb poskytovatelům letecké záchranné služby, aniž by byly porušeny platné smlouvy.
Jsme rovněž připraveni zajistit v této věci s poskytovateli jednání v rámci zákonných možností a s ohledem na potřeby pacientů. Považujeme však za nutné zdůraznit, že pohotovosti v době mimo sjednaný časový režim jsou vykonávány z výjezdových základen v Plzni, Praze, Ostravě a Brně, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Z těchto základen je pokryto celé území České republiky i v nočních hodinách. Informace o tom, že smluvně dané pohotovostní časy mohou ohrozit bezpečnost občanů, se tedy nezakládají na pravdě.
 
Ovšem tisková zpráva opět potvrzuje, že úředníci Ministerstva zdravotnictví vůbec nemají tušení jak letecká záchranná služba funguje…
 
Ostatně o mnohém vypovídá i rozhovor v Českém rozhlasu 1 Radiožurnálu: 
 
 
Shrnutí situace na konci roku 2016: Jak vodník Kebule vařil mlhu…a zavařil to všem
 
Jak šel čas…
 
6. února 2016 - Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) oznámil, že ministerstvo vypíše tendr na provozování vrtulníků pro leteckou záchrannou službu na osmi stanovištích, kde ji zajišťují soukromí provozovatelé. Smlouvy z roku 2008 na zakázku za 3,128 miliardy korun vyprší ke konci letošního roku. Leteckou službu nyní zabezpečují na osmi základnách firmy Alfa-Helicopter a DSA a.s. Na území Prahy a Středočeského kraje zajišťuje službu policie, v krajích Plzeňském a Karlovarském armáda.
 
17. února 2016 - Vláda odložila rozhodnutí o tendru s tím, že na podnět ministra financí Andreje Babiše (ANO) bude zvažovat vedle vypsání výběrového řízení i provozování vrtulníků státem. Babiš už dříve kritizoval výši zakázky.
 
24. února 2016 - Vláda opět odložila přípravu tendru. Ministr Babiš kritizoval pozdní předložení návrhu ministrem Němečkem i výši zakázky. Němeček před jednáním řekl, že by bylo optimální, aby provoz zajistil stát. "Připravili jsme alternativní rozhodnutí, že leteckou službu zabezpečí armáda, která je na tom asi nejlépe z hlediska technického vybavení a silových resortů," řekl.
 
26. února 2016 - Šéf asociace krajů Michal Hašek (ČSSD) řekl, že si hejtmani dokážou představit, že by leteckou záchrannou službu do budoucna zajišťovala armáda a policie, ale ne od začátku příštího roku. Vláda by podle nich v tom případě měla definovat přechodné období, během něhož vyřeší otázky spojené s praktickým provozem.
 
9. března 2016 - Vláda schválila tendr na zajištění letecké záchranné služby v šesti regionech. Ve čtyřech zbývajících regionech bude službu zajišťovat armáda a policie, řekl Němeček. Hodnotu zakázky ministerstvo předběžně určilo na 1,2 miliardy korun.
 
30. března 2016 - Valná hromada společnosti Alfa-Helicopter poslala firmu do likvidace. Společnost, která v posledních osmi letech provozovala záchranku v Brně, Českých Budějovicích, Jihlavě a Olomouci, se tak nepřihlásí do chystaného tendru.
 
31. března 2016 - Společnost DSA oznámila, že se plánuje přihlásit do tendru a uvažuje o tom, že by ke svým čtyřem základnám usilovala také o Jihlavu a Olomouc. Místopředseda představenstva DSA Daniel Tuček řekl, že přesunout některá stanoviště letecké záchranky od soukromých provozovatelů pod stát je podle něj nepochopitelné rozhodnutí. "Armáda i policie jsou dražší, nemají kapacity, dělají to v rozporu s legislativou," dodal.
 
2. května 2016 - Vláda schválila návrh ministerstva zdravotnictví, že maximální nepřekročitelná nabídková cena pro tendr bude činit téměř 1,639 miliardy korun s DPH. Tendr bude vyhlášen na tři roky plus jeden rok opce. Maximální cenu stanovil znalecký posudek Českého vysokého učení technického (ČVUT).
 
27. července 2016 - Vláda schválila devítičlennou hodnotící komisi, která vybere provozovatele šesti základen letecké záchranné služby na léta 2017 až 2020.
 
5. září 2016 - Ministerská komise rozhodla, že dvě základny bude provozovat DSA (Hradec Králové, Liberec), dvě slovenská Air Transport Europe (Olomouc, Ústí nad Labem) a dvě rakouská Helikopter Air Transport (Jihlava, Ostrava).
 
5. října 2016 - Firma DSA se odvolala proti výsledkům tendru na nové provozovatele. Ministerstvo zdravotnictví obdrželo její námitky a bude je muset do deseti dnů posoudit. Ministerstvo zdravotnictví námitky zamítlo, DSA se 27. října obrátila na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
 
10. listopadu 2016 - O situaci kolem letecké záchranné služby jednala Sněmovna, poslanci požádali vládu o podrobnou informaci o jejím zajištění od příštího roku.
 
18. listopadu 2016 - ÚOHS vydal předběžné opatření, podle kterého nesmí ministerstvo zdravotnictví zatím podepsat smlouvu na provoz letecké záchranné služby v Ústí nad Labem. Předběžné opatření naopak ÚOHS zamítl v případě jihlavského stanoviště. Důvodem, proč ÚOHS zakázal ministerstvu uzavřít smlouvu na provoz letecké záchranky v Ústeckém kraji, byla nízká cena vítězné nabídky. Zakázku u ÚOHS napadla DSA, která nyní v oblasti působí.
 
21. listopadu 2016 - Podle ministerstva zdravotnictví cena vítězné nabídky byla adekvátní a je možné za ni službu provozovat.
 
30. listopadu 2016 - Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček oznámil, že leteckou záchrannou službu v Ústeckém kraji bude přinejmenším v lednu zajišťovat policejní vrtulník z Prahy.
5. prosince 2016 - Ministerstvo zdravotnictví vedené novým ministrem Miloslavem Ludvíkem zrušilo rozhodnutí o vítězi tendru v Ústí nad Labem. Nabídky posoudí nová komise, jejíž složení odsouhlasila vláda.
- Antimonopolní úřad začal zkoumat zakázku na provoz letecké záchranné služby v Olomouci. Zahájil nové správní řízení.
 
22. prosince 2016 – Podpis memoranda MZd, MO, MV o poskytnutí letecké techniky pro podporu Ústeckého kraje, v případě, že základna zůstane bez provozovatele.
- Výběrová komise opět uznala vítězem tendru na LZS Ústí nad Labem slovenskou firmu ATE  
 
28.prosince 2016 Ministerstvo zdravotnictví zrušilo výsledky výběrového řízení na LZS Ústí nad Labem
 
- Ministerstvo zdravotnictví prodloužilo o dva měsíce smlouvu s dosavadním provozovatelem firmou DSA
 
Březen 2017 Firma DSA do vyčerpání kontraktu v dubnu 2017 pokračuje v provozu LZS Ústí nad Labem a Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje nové výběrové řízení na provozovatele LZS Ústí nad Labem  
 
 
 
text, foto: (jjk)

 

Český rozhlas: Ministerstvo odmítlo zaplatit letecké záchrance. Musíme trvat i na minutě, tvrdí náměstek

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama