Aktuality

07.11.2009 18:00

Drobné ohlédnutí za Holešovem

(jjk), L+K 1/1973 Drobné ohlédnutí za Holešovem

K 1. dubnu letošního roku fatálně zaniklo jedno z významných letišť československé a české historie. Letiště, kterým prošlo veliké množství pilotů, pasažérů, ale i obyčejných návštěvníků na mnohých leteckých dnech. Trénovali zde vojáci, měl tu svou výcvikovou základnu Slov-air, přilétaly sem pravidelné linky Československých aerolinií a letecké divize JZD Agrokombinát Slušovice, konaly se zde mnohé soutěže, fungovaly  mnohé letecké firmy a v neposlední řadě tady sídlil velmi aktivní aeroklub.

 
Ale letiště už bohužel za přispění „vrchnosti“ neexistuje a jako připomenutí se lze jen podívat na několik fotografií z posledního Zlin Cupu 2008 Akrobati opět nad Holešovem, nebo z pohřebního loučení z letištěm na konci března tohoto roku Poslední LETU ZDAR z Letiště Holešov a Poslední vzlet z Holešova.
Aeroklub Holešov našel azyl v dalekém Kyjově Nový hangár Aeroklubu Holešov otevřen a zbývá jen sen o opětném stěhování zpět do okolí Holešova. Skvělému a druhdy výborně vybavenému letišti to už, ale život nevrátí.
Ale před pětatřiceti lety se aeroklubáci z Holešova na stránkách časopisu Letectví+kosmonautika chlubili, jak se jim svépomocí podařilo vybudovat perfektně vybavené zázemí v podobě velice moderní provozní budovy. A tak si jen můžeme ze zašlých stránek tohoto periodika přečíst, jak se leteckému národu chlubil svým dílem Aeroklub Holešov, konkrétně Ludvík Dorotík.
(jjk)
 

Letecví+kosmonautika 1/1973
 
Máme se čím pochlubit!
 
 
Ne každý z čtenářů L+K ví, jak se jmenuje jeden z našich nejmoderněji zařízených a zároveň i jeden z nejmladších aeroklubů. Je jím „Aeroklub Svazarmu ČSR při n.p. Moravan Otrokovice, letiště Holešov“. Nebo krátce AK Holešov. Vznikl sloučením menšího holešovského aeroklubu s větším otrokovickým a v přítomnosti (v říjnu 1972 - pozn. red.) má přes 150 aktivních členů.
Letišti dominuje nová jednopatrová budova s kontrolní věží, o jejíž architektuře vám nejvíce řeknou připojené snímky. První inženýrské práce začaly o r. 1969 a koncem r. 1971 byla kolaudace hotového díla. je v něm ukryto mnoho tisíc brigádnických hodin, ale i tak je ještě stále co uklízet, vylepšovat a „dotahovat“. Jednou z po sledních větších prací bude sadová úprava před budovou. A teprve až bude všechno definitivně hotovo, budeme se moci plně věnovat tomu, co nás stálo tolik starosti, námahy, poctivé dřiny a odříkání, tzn. vlastnímu látání.
Motorový odbor AK Holešov má 43 členů, z nichž 4 právě prodělávají elementárku a mají ještě před koncem roku obhájit své znalosti před komisařem SLZ. Motorové sportovní létán! má v Holešově dobrý průměr. V akrobacii exceluje odchovanec otrokovických a čsl. reprezentant Petr Šupák. Z osádek, zúčastňujících se navigačních soutěži, jsou nejznámější dvojice I. Vaincenbacher, Z. Koupil a Ing. M. Svoboda - Ing. M. Lukáč.
Holešovské plachtaře příkladně ve de předseda plachtařského odboru a zkušený soutěžní pilot Jaroslav Pach! Ačkoliv tylo letos ještě hodně práce se stěhováním různého materiálu z Otrokovic, nalétali plachtaři přes 12 tisíc kilometrů na přeletech, z toho část nad územím Polské lidové republiky, kde hostovali a dále prohlubovali už několikaletou družbu s tamějším aeroklubem Jelenia Gora. S radosti a snad i s trochou pýchy konstatují, že z 21 členů letošní elementárky je už plných dvacet před prvním sólem! Nepochybně zásluhou dobrých a vysoce náročných holešovských instruktorů. Plachtařský odbor má zatím 86 členů. Doslova lví podíl na úspěšné výstavbě nové budovy má soudruh Jan Dubnický, vykonávající funkci náčelníka. Velmi se zasloužili také soudruzi ing. František Sehnal, Ivo Vaicenbacher a řada dalších členů, ale i nečlenů (!!) aeroklubu. Nesmím zapomenout na náš patronátní závod s.p. Moravan Otrokovice, jehož ředitel a další vedoucí soudruzi měli a stále mají velké pochopení pro naši práci a činnost. Jim a soudruhům z n.p. Rudý Říjen Otrokovice patří náš velký společný dík. Děkujeme touto cestou i všem ostatním nejmenovaným, ale proto ne méně obětavým spolu pracovníkům. Budeme rádi, když si co nejvíce čtenářů L+K a členů ostatních aeroklubů Svazarmu prohlédne naše dílo na vlastní oči. Letu zdar!
 
Ludvík Dorotík, AK Holešov
 
 

Celkový pohled foto: (jjk)
 

Stavba budovy AK Holešov foto: AK Holešov
 

Stavba budovy AK Holešov foto: AK Holešov
 

Stavba budovy AK Holešov foto: AK Holešov
 

Stavba budovy AK Holešov foto: AK Holešov
 

Zlin Z-726 před hangárem AK Holešov foto:(jjk)
 

Někdejší věž ŘLP foto:(jjk)
 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama