Aktuality

21.05.2018 01:00

Brněnská Konference Letectvo 2018

(red), www.army.cz Brněnská Konference Letectvo 2018
Katedra letectva a letecké techniky na Univerzitě obrany v Brně uspořádala konferenci Letectvo 2018, jejíž hlavním tématem byly nové výzvy v přípravě personálu vzdušných sil. V té souvislosti převzal záštitu nad tímto ročníkem konference i nový velitel Vzdušných sil Armády České republiky brigádní generál Petr Hromek.
Velitel Vzdušných sil Armády České republiky brigádní generál Petr Hromek ke konferenci Letectvo 2018 uvedl, že příprava a zlepšení doplňování personálu vzdušných sil je aktuální téma a patří mezi jeho priority. Dále poznamenal, že v současné době vzdušné síly připravují ve spolupráci s Univerzitou obrany nový studijní program pro pilotní specializaci. Zástupci obranného průmyslu, vědeckých institucí, ale i jednotlivých vojenských útvarů při prezentaci představili spektrum odborných příspěvků.
V oblasti zavádění nových technologií se mimo jiné objevilo téma plánování a managementu taktických datových linek. S touto problematikou posluchače seznámila náčelnice národní skupiny řízení a kontroly datových linek (DLMC – Data Link Management Cell) kapitánka Naďa Jelínková.
 
Ve své prezentaci se zaměřila zejména na výměnu taktických dat v rámci spolupráce jednotky velení a řízení a bojového letectva při provádění letové mise. V praxi to znamená, že operační personál, zajišťující přenos těchto dat, zabezpečuje situační přehled pro danou misi a následně pak přesnou a včasnou distribuci taktického obrazu bojiště.
„Efektivní řízení taktických dat vyžaduje dobré operační znalosti a role manažera taktických datových linek je v rámci koaličních operací nezastupitelná. Taktické datové linky mohou v současnosti přenášet jak taktická data, mimo jiné ve formě cílů, na které má bojové letadlo působit, tak hlasové řídící povely a utajovanou hlasovou komunikaci. Všechny tyto schopnosti zabezpečují perfektní situační přehled a umožňují efektivní, přesné a rychlé plnění letových misí,“ vysvětlila kapitánka Naďa Jelínková, náčelnice skupiny DLMC.
 
Národní skupina řízení a kontroly datových linek, která byla na začátku roku 2013 začleněna do struktury 261. střediska řízení a uvědomování (CRC – Control and Reporting Centre), se aktivně zapojila do procesu integrace aliančního datalinku. Ten umožňuje rychlou a zabezpečenou výměnu taktických informací a pokynů napříč různými, nejen leteckými platformami, a už nyní podstatně rozšířil možnosti spolupráce s posádkami letounů NATO.
„Operační využití aliančních datalinků v podmínkách Armády České republiky bude úzce souviset s implementací nových technologií, které lze v rámci vzdušných sil v blízké budoucnosti očekávat,“ dodala na kapitánka Jelínková.
 
* Historicky prvním posláním vojenských datalinků pracujících na principu rádiového vysílání bylo umožnit leteckým, námořním a pozemním platformám automaticky sdílet informace o své identitě a poloze v téměř reálném čase. Díky rozvoji výpočetní techniky jsou ale současné možnosti datalinků mnohonásobně větší.
* V závislosti na míře integrace na jednotlivé platformy mohou uživatelé zapojení do informační sítě sdílet i takové informace, jako jsou letové parametry každého konkrétního letadla, včetně například zbytku paliva či aktuálního přesného množství nesené munice a podobně.
* Datalink se hojně využívá rovněž k přenosu přehledových a průzkumných informací o vzdušné situaci. Konkrétní příklad – pilot bojového letounu může na displeji v kabině vidět všechny vzdušné cíle ve svém okolí včetně jejich identifikace a popisu, aniž by sám použil vlastní radar či jiné senzory.
 
 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama