Akce a soutěže

04.07.2010 20:57

U Poupilu rytíře Zbraslava se slavilo…

text,foto: (jjk) U Poupilu rytíře Zbraslava se slavilo…

…hnedle dvojité výročí a to pětasedmdesáté narozeniny mělo letiště ve Zbraslavicích a samotná obec Zbraslavice oslavila už narozeniny sedmisté padesáté. Ostatně o Zbraslavicích i letišti byla zmínka v článku Potulný rytíř Zbraslav postavil srub na svahu Poupilu…, když se zde konal plachtařský AZ Cup 2010. Oslavovalo a juchalo se několik dní a jedním ze zlatých hřebů programu (kromě jiných společenských a zábavných akcí) byl v sobotu 3.července 2010 letecký den, který k tomuto dvojímu jubileu připravil Aeroklub Zbraslavic spolu s obcí a součástí byly i všelijaké soutěže pro dětičky a i kulturní vystupení. A tak se tu slavilo, jak kdysi potulný rytíř Zbraslav postavil na svahu Poupilu srub, kolem něhož vznikla osada a nynější Zbraslavice a také otevření místního letiště v roce 1935, které spolu s letišti v Křižanově a Přibyslavi patřilo mezi nouzová, či záložní letiště Československých státních aerolinií pro případné přistání v nepříznivém počasí na trase z Prahy do Brna.

 
O založení Zbraslavic bylo něco psáno i v materiálu Potulný rytíř Zbraslav postavil srub na svahu Poupilu…, jak již bylo zmíněno, ale opakování je matkou moudrosti, tak trochu stručně. Tedy rytíř Zbraslav založil zde osadu a tvrz, ve které žili jeho potomci a v osadě jeho podaní a podle svého zakladatele se jim říkalo Zbraslavici a podle nich zase i obci Zbraslavice.
Ve 12. století byl nedaleko tvrze postaven románský kostelík a nedaleko o něj vzniklo i současné náměstí obce, tehdejší tržiště. Tvrz za Přemysla Otakara II. patřila Rudolfovi ze Zbraslavic. Rodový erb dvou zkřížených sekerek na svorníku kostela sv.Vavřince založil Rudolfův syn Jaroslav. Zbraslavic tehdy, ale byly rozděleny na několik částí a každá z nich měla jiného majitele. V roce 1496, 13. dubna postihl Zbraslavice veliký požár, ale přičiněním tehdejšího majitele rytíře Jana Svatby z Otradovic se podařilo obec obnovit. V roce 1604 vymohl tehdejší majitel Ondřej Horňatecký na císaři Rudolfu II. majestáty pro výroční trhy a za jeho panování ke Zbraslavicím patřil i zámek s poplužným dvorem a vsi Štipoklasy, Hetlín, Rápošov, Zdeslavice, část Ostrova, Machovice, Milánovice a mnoho okolních mlejnů, polí, luk, pastvin, rybníků a lesů. Jeho synové však nabytý majetek rozfrcali a tak sláva Zbraslavic pohasla. Po „Bílé hoře“ bylo náměstí osázeno sochami a to v roce 1723 postavou Jana Nepomuckého, který v té době ještě svatým nebyl (taková česká vychytralost) a v roce 1767 postavou  panny Marie, kterou financoval František Čejka z Olbramovic (je na podstavci i podepsán). V roce 1780 zdědil zbraslavické panství Jan Adolf hrabě z Trautsmannsdorfu a Viensberku, což tedy byl slušně řečeno gauner, který se choval velice nehezky a tak si na něj na císařský dvůr měšťané neustále stěžovali, ale Marie Terezie dlouhá léta stížnosti ignorovala. Spor trval celých třináct let a až v roce 1793 se suplika ujala a byla uznána za oprávněnou a Jan Adolf musel vrátit nakradené majetky původním vlastníkům a vyplatit jim tři tisíce zlatých odškodného.
V roce 1809 přišel do Zbraslavic další požár a to tentokrát vyhořel zámek, kostel a část Zbraslavic. Zámek, který byl z valné části opatřen dřevěnými stropy a střechou byl natolik poškozen, že nebyl obnoven a jeho trosky byly využity k přestavbě pivovaru a dalších staveb ve Zbraslavicích. A z posledních majitelů je potřeba zmínit politika a žurnalistu Jana Skrejšovského, který statek získal v roce 1872, po něm v roce 1885 koupil statky Zbraslavice a Hodkov podnikatel železničních staveb Jan Šebek, kterémuž, resp. jeho rodině zůstaly až do roku 1948. V tom roce už letiště ve Zbraslavicích dávno existovalo. V roce 1933 byly vykoupeny plochy a v roce 1935 letiště se správní budovou otevřeno, ale hangár byl dostavěn až v roce 1937. A jak bylo zmíněno, bylo to letiště nouzové, záložní se statutem Státního pomocného letiště pro potřeby Československých státních aerolinií. Létaly sem hlavně stroje Baťova leteckého oddílu a při cvičeních a při mobilizaci vojenské stroje. Během druhé světové války zde Luftwaffe měla leteckou školu a kupodivu nebylo ani bombardováno a ani ustupující německá armáda zde nic nezničila a tak techniku mohly použít po válce různé aerokluby v okolí, ve Zruči nad Sázavou, Kutné Hoře, Uhlířských Janovicích, ale i Kolíně a samozřejmě v domácích Zbraslavicích. Konaly se tu letecké dny v letech 1946 a 1947, probíhal pilotní výcvik a na začátku padesátých let bylo letiště předáno Ústřední plachtařské škole a později mezi roky 1953 a 1955 Škole pro přípravu pilotů zemědělského letectva Československých aerolinií. Samozřejmě zde zůstal i aeroklubácký provoz a se vznikem Dosletu, resp. od roku 1953 Svazarmu tu probíhal i nadále výcvik nových pilotů v hojné míře. Ve Zbraslavicích probíhala řada leteckých závodů a leteckých dnů až do sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století, kdy se začaly škrtat dotace a ústřední orgány nebyly tak štědré jako doposud. Přesto, především plachtařská činnost byla ve Zbraslavicích bohatá a navíc letiště sloužilo zemědělskému Slov-Airu a také československé armádě, která letiště využívala při častých cvičeních vrtulníkové základny z Havlíčkova Brodu. Po roce 1990 se Slov-Air vytratil ze scény a stejně tak byla uzavřena vrtulníková základna v Havlíčkově Brodě, ale stroje těchto subjektů pro změnu vystřídaly letouny prvních soukromníků, ultralehká letadla a také zahraniční návštěvy a tak hned v roce 1993 ve Zbraslavicích došlo k historicky prvnímu českému Mezinárodnímu setkání historických kluzáků (celkově jednadvacátému). Také se postupně modernizovalo a opravovalo letiště, plachtaři patří mezi absolutní republikovou špičku, funguje zde úspěšně řada soukromníků pilotů s letouny, a leteckých škol. A o několik let později se opět koná další, už 29. slet historických kluzáků (29th Vintage Glider Club International Rally 2001) a Aeroklub Zbraslavice byl i poctěn Světovou organizací sportovního letectví FAI diplomem za zásluhy o letecký sport v roce 2005.
A v těchto dnech tedy letiště Zbraslavice oslavilo 75.narozeniny a Zbraslavic samotné 750.narozeniny. Můžeme jen popřát oběma dobré soužití a hodně úspěchů do budoucna (jen focení je od hangárů strastiplné, protože sluníčko je na opačné straně, což není úplně nejideálnější, ale za to zbraslavičtí nemohou a pro příště je to pro fotografa poučení, že má fotit za dráhou z druhé strany)….
 
text, foto: (jjk)
 
A ještě, kde je možné něco o Zbraslavicích číst a vidět jinde v MLČR: Potulný rytíř Zbraslav postavil srub na svahu Poupilu…; Mistrovství regionů ve Zbraslavicích; AZ Cup - dolétáno jest
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...zdar... ...zdar...
...zdar...
 

 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama