Akce a soutěže

31.08.2014 20:17

S požehnáním nejen apoštolů Filipa a Jakuba

text,foto: (jjk) S požehnáním nejen apoštolů Filipa a Jakuba

Více už tři desítky let, obrazně řečeno, dva z apoštolů, Filip a Jakub žehnají aviatikům u vesničky Všeň nedaleko Semil v Českém ráji. Tedy na místní ploše pro agrochemickou činnost, která vznikla už v sedmdesátých létech dvacátého století se létalo samozřejmě dřív, ale to se týkalo jen občasných návštěv letounů Z-37 Čmelák. Ale průkopníci dnešního rogalistického klubu na této ploše prováděli první pokusy s létáním v roce 1982. Dnes je letiště Všeň už Plochou SLZ neveřejnou a místní klub pořádá každoročně slety všech možných létajících zařízení o posledním srpnovém víkendu. Tak také ten poslední proběhl 30. srpna 2014 za velmi hojné účasti všelijakých poletuch (ačkoli tedy především motorových rogal) a ani, jak se zdálo, nikomu nevadila zhruba půlhodinová bouře, které se v okolí přehnala a letiště i s letouny pěkně zalila. Na tento slet se mi podařilo zavítat zcela poprvé a tak je z letiště Všeň o něco víc obrázků, než obvykle.

Na letišti ve Všeni poprvé nejsem, už jsem se sem podíval v minulosti třikrát, například viz. Na svatého Prokopa, všude byla potopa…. a Ach to plánování…, ale nikdy jsem neměl štěstí, abych tu nějakého místního aviatika potkal. Proto také padlo rozhodnutí, účastnit se sletu v tomto roce a rozhodnutí se ukázalo jako správné. Kolegové z Leteckého spolku Hory (což jsou rovněž rogalisté) Karel Kaštánek a Milan Náhlík mne po telefonu (byli ten den na sletu v Rokycanech, jehož termín byl posunut o týden z původního 23. srpna 2014) nasměrovali na všeňského aviatika Wernera Dittricha a ten mne (spolu s Karlem Nevyhoštěným, tím jedním z průkopníků všeňského létání) předal náčelníkovi klubu Jaromíru Vytinovi. Díky jemu se mi také podařilo navštívit i útroby hangáru a kravína místních rogalistů. Hangár vypadá vcelku normálně jako hangár, ale kravín je jistě v současné době jistá kuriozita. Ne, že by snad místní letci si na činnost přivydělávali nějakou přidruženou výrobou, ale budova, kde je uschována většina létajících aparátů je původní kravín. Do něj však vedou poměrně malá vrata a tak se každé rogalo před úklidem musí rozebrat, tedy odmontovat křídlo. Tak trochu to připomíná dřevní doby létání, kdy aviatici měli pronajaté nějaké stodoly, chlévy a podobné zemědělské objekty a také po každém létání museli své vehikly rozebírat. Zcela jistě by zde kdejaké srdce nejen rogalisty, ale i jiného aviatika, který si svůj strojek stavěl v minulých třiceti letech, tak říkajíc doma na koleně, zaplesalo. Ostatně na někdejším letišti pro agrochemickou činnost se před více než třiceti lety létat také začalo. Plocha samotná byla pro přáškaře vybudována už v sedmdesátých létech, ale až od roku 1982 (byl to již zmíněný Karel Nevyhoštěný) se zde začínalo létat na jiném vehiklu, než byl práškovací Z-37 Čmelák. Doba se pohnula a po roce 1990, tedy přesně v roce 1991 vznikl Klub Letecké amatérské asociace při JZD Český ráj Všeň. Postupem let se zrodilo občanské sdružení Letecký klub Všeň - spolkové sdružení (obdobný klub zde mají modeláři), respektive Rogalo klub Všeň. Vzduchoplavci mají štěstí na přízeň místní radnice a té se podařilo v roce 1996 pronajmout pozemky pod letištěm a tak mají rogalisté požehnání nejen apoštolů Filipa a Jakuba (jímž je zasvěcen všeňský farní chrám), ale i představitelů obce Všeň. A také starosta Všeně slavnostně 30. srpna 2008 (při příležitosti sletu) přestřihl pásku, čímž oficiálně otevřel letiště Všeň. Přesněji řečeno Plochu SLZ neveřejnou (13/31 450x45 metrů).
A tak také poslední srpnový víkend 30. srpna 2014 uspořádal Rogalo klub Všeň (nejspíš největší klub motorových rogal u nás, který má třináct členů a třináct rogal, ale v hangáru je ještě rozestavěný Hi-Max) na svém letišti tradiční slet s opravdu velmi hojnou účastí nejen motorových závěsných kluzáků, ale i jiných létajících aparátů, který byl jen na chvíli přerušen průtrží mračen, ale jak bylo vidět ani to neodradilo aviatiky od létání a návštěvníky z okolí, nebo i cyklistů brouzdajících na přilehlé silnici od požitku z "létání pro radost" (případně i pečeného čuníka) :-) ...
A pro pořádek, všešnští mají i své webové stránky viz. www.lkvsen.websnadno.cz,  www.mzkcz.wbs.cz .
   
text, foto: (jjk)
 [Věnováno mé přítelkyni, která de facto jako inspirace stála za vznikem Magazínu Letiště ČR a díky níž i celý tento projekt existuje, a která t.č. bohužel vzhledem ke své vážné nemoci pomalu a váhavě světa běh a nejen ten letecký opět teprve znovu objevuje, (jjk)]

Slet na letišti Všeň 30. srpna 2014, Bowers Fly Baby OK-TUU 57 ULL na letišti Všeň 30.8.2014, Exkurze v hangáru a kravíně RK Všeň 30.8.2014

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama