Akce a soutěže

05.09.2010 19:22

Pod bílým topolem…

text,foto: (jjk) Pod bílým topolem…

...jakoby se letos na tradičním sletu čtvero ročních dob vystřídalo během jednoho jediného dne. Ale to na tamním letišti nekoncertoval Antonio Vivaldi, když muzika tam hrála také, ale během malého sletového leteckého dne jen k tanci a poslechu. Čtvero ročních dob se tu vystřídalo od vichru, zimy, průtrže mračen až po letní sluníčko, takže nakonec i zmoklí letci a návštěvníci mohli být relativně spokojeni. A co, že to s tím bílým topolem? V něm je skryta jedna z hypotéz, podle, které obec dostala své jméno. Podle této verze v obcích, které vznikaly mezi dvanáctým a čtrnáctým stoletím se vysazoval bílý topol, staročesky nazývaný jahněda a Jahnedie bylo místo, kde tyto stromy rostly. Správně jsme tedy na letišti Jehnědí.

 
Letiště Jehnědí bylo původně určeno pro zemědělskou činnost a v posledních létech se tu usadili aviatici, kteří tu mají svůj Letecký klub Letka Jehnědí a každoročně pořádají první sobotu v září slet ultralehkých letounků s všemožným doprovodným programem a už jsme se zde jednou byli podívat viz. Co se to dí v Jehnědí?
 
To obec Jehnědí je nepoměrně starší, protože první dochovaná zmínka o obci je z roku 1292 a ve znaku má malé jehně. Tím se tedy vyvrací názor, že je obec pojmenovaná podle bílého topolu ačkoli tato varianta, s rostoucími stromy jehnědy a místem zvaným Jahnedie má podle historických pramenů větší logiku, než varianta s ovcemi. Spojování obce s jehňaty sice nemá historické opodstatnění, ale traduje se, že Jehnědí bylo na trase obchodní stesky a jednou z povozu vypadlo malé jehně. A toto pořekadlo se tak nějak časem vžilo a tak se jehně dostalo i do obecního znaku. V bleděmodrém znaku obce je tedy zlaté jehně, jehož levá nožka přidržuje červenobílý praporec, znázorňující zemskou sounáležitost a stojící mezi zelenými obloukovými výsečemi, což znamená členitý terén obce.
Kromě znaku jsou známy i jiné atributy obce Jehnědí. Je to například osmihranná Rychtářská pečeť z roku 1714, na které je kráčející český lev s halapartnou v tlapách a nad ním písmena M. a D.
Jehně se objevuje na pečeti v roce 1833 kterak nese korouhev s křížem, dole jsou položeny větvičky a nahoře nápis Obec Gehnedi.
 
Obecně historii Jehnědí mají místní poměrně dobře zmapovanou, protože tu do svého skonu v roce 1938 žil místní písmák a zároveň ponocný František Pavlíček. Ten se právě zmiňuje o té hypotéze, či lidové pověře o jehněti, které se, a jak, dostalo do znaku obce. Podle této pověry se prý jednou stalo, že tudy jel forman po Černé vsi (původním to názvu obce) a přejev malou ovečku křičel „jehně – di, jehně – di“a prý se tento název ujal místo názvu Černá ves. Pravda, že tato varianta proti té s bílým topolem působí trochu přitažená za vlasy, ale z lidové slovesnosti se už dochovaly u nás i bizarnější názvy obcí (jak ostatně dokladují ve svém Divnopisu Marek Janáč, Milan Harvalík a Pavel Tumlíř). To zde s názvem Jehnědí dopadli ještě dobře což taková Blinka…
 
Ale na jehně mívá v pohádkách zálusk i vlk a i o vlcích se zmiňuje písmák František Pavlíček. Podle lidové pověsti se to tu dříve jmenovalo Černá ves a kolem dokola byly lesy plné vlků, kteří ši čas od času smlsnuli na počestných pocestných. Naučili se tedy pocestní nosit s sebou otýpku větví a louči. Uprostřed lesa zapálil pocestný pár větví a loučí kolem sebe točil, aby se vlci báli a neútočili. S vlky se pak místní vypořádali tak, že vykopali hluboké jámy, které přikryli chvojím, dovnitř nastražili návnadu a když no nich vlci popadali, vrhli se do jam a vlky ubili….Ale vzhledem k tomu, že se nedaleká obec jmenuje Vlčkov, podle hypotézy autora těchto řádků vlci nebyli ubiti, ale odstěhovali se do Vlčkova…ostatně o Vlčkově se poprvé hovoří ve stejném roce 1292 jako o obci Jehnědí, takže, že by na tom něco bylo?
Nu asi zůstaneme v varianty s bílým topolem, Jahnediem a budeme si pamatovat, že se tu na místním (bývalém zemědělském) letišti každoročně koná první sobotu v září slet s malou veselicí pod patronátem aviatiků z Leteckého klubu Letka Jehnědí.
text, foto: (jjk)
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: (jjk) foto: (jjk)
foto: (jjk)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama