Akce a soutěže

30.09.2006 17:12

Definitivní konec vojáků v Brodě

text,foto: (jjk) Definitivní konec vojáků v Brodě

Zastupitelstvo města ukládá radě města, aby s ohledem na skutečnost, že usnesením vlády ČR č. 25 ze dne 4.1.2006 byl schválen převod jen části majetku armády o který město žádalo, zopakovat žádost o převod zbývajícího majetku, to je pozemků letiště, v souladu se zákonem č. 174/2003 Sb., neboť tyto pozemky tvoří s převáděnými objekty jeden funkční celek. Tolik úřední jazyk. Stručně řečeno to znamená definitivní konec armády na letišti v Havlíčkově Brodě a nyní nastávají další technikálie s tím spojené. Udržení leteckého provozu a zároveň zužitkování prostorů areálu vojenských kasáren.

Zastupitelstvo Havlíčkova brodu také vzalo na vědomí informaci o vývoji a současném stavu jednání o převodu a předání objektů kasáren letiště a plochy letiště v Havlíčkově Brodě z majetku Armády ČR městu Havlíčkův Brod a potvrdilo svůj zájem na zachování provozu veřejného vnitrostátního letiště na stávající ploše určené dle platného územního plánu jako "ostatní funkce - veřejné letiště", která bezprostředně navazuje na areál kasáren letiště v Havlíčkově Brodě. A tak jen pro stručnost je třeba uvézt, že letiště Havlíčkův Brod bylo od roku 1946 sídlem Velitelství 6. letecké divize a byl zde dislokován Letecký pluk 25 (ale hned po válce v letech 1945 a 1946 tu fungovala odloučená část Letecké vojenské akademie). A pro zabezpečení tu fungovala Letištní peruť 10, ze které vznikla 10. Letecká základna. Po „únoru 48“ došlo k různým změnám a redukcím a krátce tu existovaly Letecké pluky 41 a 47 a to jen do roku 1950. Existuje stále 10. Letecká základna, která na svém území v roce 1964 vítá 4. vrtulníkovou letku, která zde je sice jen do roku 1974, ale vrtulníky v Havlíčkově Brodě sídlí až do konce působení armády na tomto letišti v roce 1993, respektive 1994. V roce 1974 tedy 4. letku nahrazují 41. a 42. spojovací letky (a 42. rota letištního a radiotechnického zabezpečení). Tyto útvary jsou zrušeny v roce 1985, kdy tu vzniká 52. letka velení a průzkumu a její "zabezpečení" převzala 52. rota letištního a radiotechnického zabezpečení. Navíc od roku 1985 je i 4. vrtulníkový odřad a o dva roky později i 3. vrtulníkový odřad. Při první redukční dietě ještě československé armády jsou všechny tyto útvary k 31. prosinci 1992 zrušeny. Vojáci tu ještě působí, ale déle a to v podobě vojenské záchranky a střediska Kryštof 17. Létají zde dva vrtulníky Mi-2, ale jako odloučená součást 51. vrtulníkového pluku v Prostějově. Pluk však zaniká koncem roku 1994 a tím zaniká a Středisko letecké záchranné služby Kryštof 17 v Havlíčkově Brodě.
Tím končí pobyt vojenského letectva na letišti v Havlíčkově Brodě a v roce 2006 se majetek armády dostává do rukou města….
text, foto: (jjk)

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama