Akce a soutěže

11.09.2011 12:17

Co radil Zdeněk Běhounek

text, foto: (jjk) L+K 3/67 Co radil Zdeněk Běhounek

Dlouhá léta tomu je co nedaleko červené turistické trasy z Hodkovic nad Mohelkou do Záskalí najdeme malý pomníček, který je v místech, kde cesta odpojuje od silnice a začíná stoupat k Záskalí nedaleko bývalého mlýna na Mohelce. Ten pomníček připomíná havárii letounu L-200 Morava dne 4. října 1977 při, které zahynula celá čtveřice cestujících, mezi nimiž byl i neúnavný propagátor létání a člen kladenského aeroklubu Zdeněk Běhounek. Po tomto zakladateli navigačního Kladenského poháru, který letos v sobotu 10. září 2011 už měl svůj jubilejní pětačtyřicátý ročník, byl také tento závod posléze pojmenován. Kladenský pohár je tedy zároveň Memoriálem Zdeňka Běhounka.

 
O kladenském letišti jsme se už několikrát zmiňovali a i ho několikrát navštívili a i se zmiňovali o historii létání na Kladensku, či přímo v Kladně viz. Z Pau do kročehlavské Bažantnice…, A od Lán ku Praze…, nebo Nad Kladnem před týdnem, dnes na zemi (Listopadové provětrání), Teplé předjaří na Kladně.
Ale jistě nejen zainteresované překvapí (a překvapilo to i autora těchto řádků), jak nadčasově a z pohledu doby vizionářsky zmíněný Zdeněk Běhounek psal o budoucnosti navigační závodů už v roce 1967, kdy toto odvětví u nás bylo v plenkách a on sám se odvážně pustil do de facto dnes už nejstaršího navigačního závodu u nás.
 
Svůj názor na pořádání obdobných závodů publikoval ve 3. čísle časopisu Letectví + kosmonautika, které vyšlo 1. února 1967 po názvem:
 
 
Zveme vás na piknik
 
 
Ano, četli jste správně. I když se to bude zdát divné, ten titulek do leteckého časopisu patří plným právem. Kdo by o tom chtěl pochybovat, ať si laskavě zatím sežene „Sportovní řád FAI“ a ‚Naučný slovník“. My zatím budeme pokračovat.
Nová sezóna je před námi a každý do ní vstupuje s nějakým novým, dobrým předsevzetím. I motorová komise ústřední letecké sekce má dobrá předsevzetí a připravuje nám některé novinky. My se však budeme věnovat jen letecké navigaci.
Předem bych chtěl poděkovat motorové komisi a trenéru našich „navigačních expertů“ Mirku Kobrovi, že nezapomněli na lid chudý, neboli obecný, pro který budou také pořádány navigační soutěže. Jeden druh soutěží, tzv. oficiální, který přes oblastní kola vyvrcholí v mistrovství republiky, a druhý, tzv. neoficiální, kam mají patřit všechny ty rallye, poháry a jiné. Tyto druhé soutěže budou pořádat jednotlivé aerokluby. A to je přesně to, co nám již několik let chybí. Něco pro ty, kteří ještě anebo už nepodávají takové výkony, kterými by se řadili mezi účastníky nejvyšších kol oficiálních soutěží. Takových lidí máme v našich aeroklubech dost. Porozhlédneme-li se kolem sebe kritickým okem, objevíme jednu, dvě opravdu dobré posádky, které mohou obstát v silné konkurenci. Ti ostatní se ale také chtějí zúčastnit nějaké té soutěže. Jednak proto, že mohou změřit svoje znalosti a zkušenosti, jednak pro ty neopakovatelné chvíle napětí, soustředění ti bojového zápalu, které prožíváme jedině tehdy, když o něco jde“.
V našich aeroklubech máme dostatek schopných kolektivů, pro které není problém uspořádat jakoukoliv akci. Budeme-li mít dostatek dobrých domácích podniků, nebudeme postaveni před problém výběru reprezentantů s bohatými zkušenostmi. Pevně věřím, že bychom brzy navázali na slavnou předválečnou i poválečnou tradici, kdy českoslovenští piloti létali po celé Evropě a přiváželi všemožné poháry a ceny.
V zahraničí jsou navigační soutěže velmi oblíbené a pořádají jich tam hezkou řádku. Některé jsou světoznámé, některé jenom známé a hodně jich je docela neznámých. Ty poslední pořádají aerokluby Jen tak, pro potěchu a „leteckou rekreaci“ svých členů. Pozvou několik sousedů, kteří pak oplácejí dalším pozváním. jsou to víceméně společenské podniky, při kterých se hodnotí např. nejoriginálněji oblečená posádka, nebo nejhezčí spoluletkyně a podobně. Tyto prvky raději do hodnocení nezatahujte. Hlavně ty spoluletkyně by se nemusely líbit platným předpisům o létání (pokud by neměly platný průkaz) a kdyby o soutěži byla reportáž v L+K, tak by mohla vyvolat kritiku jednoho čtenáře jako snímek na 3. straně obálky čísla 1/66 (pozn. (jjk) toto číslo bohužel v archivu zatím nemám).
Přesto by tyto soutěže měly být pestré a každá z nich by měla mít svoji vlastní specifiku, svoji vlastní příchuť. Něco, co by vyjadřovalo ráz soutěže. Pokud jsem informován, připravují českobudějovičtí let, který bude ukazovat krásu jihočeské krajiny i klenoty stavitelské. Tak je to správné. Na každém letišti se časem vytvoří určité trasy navigačních letů a jinam se nelétá. Proto by tyto soutěže měly také přispět k poznání celé republiky. Vždyť je bezpočet krásných míst a ty objevujeme víceméně náhodně (díky vlastní pohodlnosti), jsme-li nuceni letět nezvyklou trasou.
Také způsob určování trati by měl být různý. Mám na mysli ony pověstné obálky, které se navíc těžko shánějí. Možná, že přijdete na nějakou výhodnější formu. Stálo by to za námahu. jinak budeme od Šumavy k Tatrám létat podle obálek otvíraných podle vyložených znaků. Použití rádia nám dává nové možnosti nejen pro určení úkolu, ale i pro kontrolu na trati.
Obsadit kontrolní hlídky na trati dá někdy hodně starostí. Pokuste se využít druhého člena posádky třeba k tomu, aby namaloval určitý objekt, který má posádka za úkol najít. Může to být kostel, osamělý zámeček nebo něco podobného. Dáte-li za obrázek patřičný počet bodů, můžete si být jisti, že dostanete obrázky skoro jako od pana Picassa. A navíc ušetříte komisaře. Oni jsou totiž soutěžící veskrze dobromyslní a snaží se pořadatelům všemožně vyhovět. Naproti tomu zase od pořádajících očekávají vhodně vybranou trať s množstvím orientačních bodů a čar. Většinou jsou však zklamáni, protože ten, který trať vybírá, ji obvykle neletí. Avšak i taková maličkost bude zapomenuta, podaří-li se vám na trať umístit nějaký ten chyták, lidově zvaný „špek“. Stačí prodloužit předem určený čas o nějakou tu minutu. Všichni budou nadšeni a pochvala vás nemine. jenom vás varuji před jedním. Nesnažte se ušetřit na jídle tím, že kdo nenajde znak, nedostane večeři. Ani vysoký protestní vklad vám neušetří spoustu práce s vyřizováním protestů a ještě vás budou vláčet po „všelijakých“ časopisech.
Pořadatel bere na sebe povinnost všemožně se postarat o bezpečnost posádek. Připomeňte vhodnou formou soutěžícím jejich základní povinnosti za letu. Posádka je ztracena pro celý okolní svět v okamžiku, kdy uvidí startéra mávnout praporkem. Pak pro ni existují Jen vteřiny, mapa, orientační body a znaky. Zkuste se opatrně přeptat některého účastníka soutěže, kolikrát za letu překontroluje tlak paliva a teplotu oleje?
Rozhodnete-li se pro pořádání nějaké té soutěže, chtěl bych vám dát dvě menší rady.
Tak za prvé: nechtějte hned uspořádat podnik, který by zastínil světoznámou Rallye FAl. Podaří-li se vymyslet a uspořádat menší podnik, který bude zábavný, vtipný i náročný, jeho pověst se rozšíří brzy po všech letištích a lidé k vám budou létat rádi. Počítejte s tím, že jedinou odměnou za fůru práce bude spokojenost soutěžících a potěšení z dobře vykonané práce. je to však hezký pocit, když se do rachotu odlétávajících mašin ozve z rádia: „Hoši, bylo to dobré, za rok na shledanou.“ Pak jsou zapomenuty všechny strasti a probdělé noci.
Za druhé: zvažte všechny pro i proti a pusťte se do toho Jen tehdy, budete-li schopni zajistil i další ročníky.
Vžije-li se tento systém soutěží, přinese zpestřeni celoroční činnosti a umožní motorovým pilotům, aby se více a navzájem poznali. Pak může dojít i k tornu, že některé soutěže budou vybrány a výsledky z nich započítávány do mistrovství republiky, podobně jako je tomu např. v motoristických sportech. To nám ukáží další roky. Na závěr bych ještě vysvětlil ten piknik.
V Naučném slovníku se praví, že: Piknik je občerstvení v přírodě z přinesených pokrmů“. Ve sportovním řádu FAl mezi řadou názvů i podnik pro zvané. A protože se nám utěšeně rozvíjí vrtulníkové létání, mělo by se něco udělat i pro vrtulníkáře. Dáme-li to všechno dohromady, něco se nám z toho vyklube. Co říkáte, vrtulníkáři, nějaké té svačině na větší pasece? Pro začátek by to mohlo stačit. Možná, že se nám to vejde i do osnovy. jen aby se ale vešla svačina do HC-102.

Tak nechte se překvapit a na shledanou
Zdeněk Běhounek, Aeroklub Kladno
 
Tak ač jsme se nevěnovali samotnému 45. ročníku Kladenského poháru – Memoriálu Zdeňka Běhounka a fotografie, jsou jen takové to posoutěžní sobotní předpodzimní kladenské hemžení, určitě je zajímavé si přečíst, jak se na navigační závody díval ten, po němž je tento závod na letišti ve Velké Dobré pojmenován.
text, foto: (jjk)
L+K 3/67
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama